LIFESTYLE

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 ตุลาคม 2562 : 16:39 น.

Roche’s Children Walk 2019 เดินด้วยใจเพื่อน้องป่วยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ภารกิจสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมของชาว โรช ประเทศไทยที่เต็มใจทำทุกปี

เพราะเยาวชนทุกคนควรได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด นำโดยนายพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมพนักงานจากทั้ง 2 บริษัทฯ กว่า 400 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมระดมทุนประจำปี ‘‘โรช ชิลเดรนส์ วอลค์ - Roche Children’s Walk’’ ปีที่ 16 ภายใต้แนวคิด Let’s go! โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมช่วยเหลือเยาวชนที่เจ็บป่วย และครอบครัวให้มีโอกาสได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น และเท่าเทียม สามารถดำรงชีวิตในสังคมต่อไปได้อย่างมีคุณภาพดี ผ่านการระดมทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยมียอดเงินบริจาคทั้งจากพนักงาน และทั้งสองบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นถึง 862,000 บาท เพื่อมอบให้กับมูลนิธิกุมารเพื่อกองทุนไตเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ภายใต้โครงการ We Believe - PMK Kidney kids Care จำนวน 431,000 บาท และอีก 431,000 บาท ได้นำไปมอบให้กับองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ทั่วโลก โดยมีรองผู้อำนวยการกองกุมารเวชกรรม พ.อ. หญิง นภอร ภาวิจิตร คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เยาวชนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมสันทนาการ และให้การต้อนรับนำคณะฯ เข้าเยี่ยมพร้อมมอบของที่ระลึกให้กำลังใจเยาวชนที่ป่วยอย่างอบอุ่น

พ.อ. หญิง นภอร ภาวิจิตร รองผู้อำนวยการกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า โรคไต เป็นโรคที่ต้องดูแลและใส่ใจเป็นพิเศษ จำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เป็นเยาวชน จะต้องรักษาด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษเพราะเป็นช่วงวัยที่กำลังเจริญเติบโต จึงต้องใส่ใจทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีค่าใช้จ่ายทั้งจากการรักษาและต่อเนื่องจากการรักษาค่อนข้างสูง ทำให้หลายครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงินเนื่องจากผู้ปกครองต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด การที่มีองค์กรเอกชนให้การสนับสนุนเช่นนี้จึงถือเป็นเรื่องดีแก่สังคม สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

“ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทโรช มากที่เล็งเห็นความสำคัญกับการให้ผู้ด้วยโอกาส และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทำให้เด็กๆ ผู้ป่วย และครอบครัวมีความหวังและกำลังใจในการเข้ารับการรักษาและใช้ชีวิตต่อไป เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงมีโครงการแบ่งปันน้ำใจให้กันเช่นนี้ต่อไป ทางมูลนิธิฯ จะนำเงินบริจาคที่ได้รับไปจัดสรรเป็นค่ารักษาให้กับผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวต่อไป”

ด้านนายพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ถือเป็นพันธกิจ ของ โรช ทั่วโลก ซึ่งในฐานะที่เป็นบริษัทด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน จึงปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคม กิจกรรมระดมทุน Roche Children’s Walk ที่โรช ทั่วโลกจัดขึ้นพร้อมกันทุกปี เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั่วโลก จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีถึง จิตอาสา และน้ำใจในการให้ ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในตัวพนักงาน โรช ทุกคน โดยในประเทศไทย กลุ่มบริษัทโรช ได้จัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องถึง 16 ปีแล้ว

“ชาวโรชทุกคน รู้สึกยินดี และภูมิใจเป็นอย่างมาก มีเพื่อนพนักงานช่วยกันระดมทุนกันมากมาย แม้บางท่านจะมีภารกิจที่ค่อนข้างรัดตัว แต่ก็พยายามหาโอกาสมาร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ ผู้ป่วยโรคไตและครอบครัว ในครั้งนี้ พวกเรารู้สึกชื่นชม และขอเป็นกำลังใจให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทุกท่าน ในการทำงานด้วยความรัก และทุ่มเทให้กับผู้ป่วยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย”

พ.อ. คงกระพัน ศรีสุวรรณ กุมารแพทย์ หัวหน้าหน่วยโรคไตเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กล่าวว่า เด็กเป็นวัยที่ควรได้เจริญเติบโตและเรียนรู้ ตลอดจนได้ทำกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ แต่เด็กที่เป็นผู้ป่วยโรคไต ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง ต้องใช้ทั้งทุนทรัพย์ พลังกายและพลังใจในการรักษาตัวกลับต้องมาใช้เวลาที่โรงพยาบาลเพื่อการรักษาโรคแทนการนั่งเรียนหนังสือในโรงเรียน ด้วยความหวังที่จะหาย และได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆ ทั่วไป ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคไตนั้นค่อนข้างสูง

“การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตที่เป็นเด็กนั้น ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครอง มีค่าใช้จ่ายสูง แม้ว่าโครงการหลักประกันสุขภาพ หรือบัตรทองจะครอบคลุมค่ารักษาบางส่วนในการรักษา เช่นการฟอกไต หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยเด็กบางรายจะได้รับความอนุเคราะห์จากเงินบริจาคจากมูลนิธิกุมารเพื่อกองทุนไตเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เหมืองอย่างที่โรชนำมามาอบให้ในวันนี้ แต่เราพบว่าหลายครอบครัวของผู้ป่วยเองต้องเผชิญปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต เนื่องจากผู้ปกครองหลายท่านต้องหยุดทำงานเพื่อทุ่มเทดูแลรักษาลูกที่ป่วยอย่างใกล้ชิด ค่าเดินทางเพื่อมารักษาที่โรงพยาบาลตามนัดหมาย รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งไม่ครอบคลุมโดยภาครัฐ จึงอยากขอบคุณ กลุ่มบริษัท โรชฯ ที่ได้เล็งเห็นความยากลำบากเหล่านั้น สนับสนุนเงินให้กับกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต ให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น”

ขณะที่ นางสาวธนาพร ธูปพุทรา พนักงานฝ่ายการสื่อสารการตลาด บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Roche’s Children Walk ซึ่งโจทย์ในปีนี้คือการนำรายได้จากการทำกิจกรรมและเงินบริจาคจากเพื่อนพนักงานบริจาคให้กับโครงการ We Believe - PMK Kidney kids Care หน่วยโรคไตเด็ก กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผ่านการจัดบูธขายสินค้ามือสองที่เพื่อนพนักงานต้องการบริจาคหรือไม่ใช้แล้ว

มาจำหน่ายในวันระดมทุน หรือ Fundraising Day ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ และอื่นๆ และยังมีการจัดกิจกรรมชิงโชค การจับคูปองสอยดาว ขายอาหาร และการประมูลของ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเพื่อนพนักงานทุกฝ่าย อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้สมทบรายได้อีกหนึ่งเท่าตัว เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสจากประเทศยากจนจากทั่วโลก อาทิ ประเทศมาลาวี เอธิโอเปียและฟิลิปปินส์ นอกเหนือจากประเทศไทย

“จากการที่ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ รู้สึกถึงความต้องการทั้งด้านทุนทรัพย์ และ กำลังทรัพย์สำคัญของเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับน้องๆ ที่ป่วยเป็นโรคไต ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ มีกำลังใจที่ดีในการต่อสู้และขอให้น้องๆ ทุกคน เติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงต่อไปในอนาคต”

ด้านนางสาวชมภูนุช ธาวุฒิสกุล ผู้จัดการฝ่าย Compliance and SHE บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรโรช ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้เพียงทำงานเพื่อตัวเอง และครอบครัวของตนเท่านั้น แต่การที่บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ผู้ป่วย และครอบครัวผู้ป่วยด้วย

“ครั้งแรกที่ทราบว่าจะมีกิจกรรม โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค 2019 เพื่อผู้ป่วยโรคไตเด็ก ก็เกิดคำถามขึ้นมาทันทีว่าเด็กๆ ป่วยเป็นโรคไตแล้วหรือ พอได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้เรารู้เลยกว่าโรคไตในเด็กนั้นมีจำนวนไม่น้อยเลย เด็กๆ ต้องต่อสู้กับโรคอย่างยากลำบาก และอดทนมากมายในรักษาผู้ป่วยทุกคนต้องการโอกาสในการได้รับการรักษาที่เหมาะสม โอกาสในการเข้าถึงแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งโรชเองก็สนับสนุนให้โอกาสเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อผุ้ป่วยทุกคน ให้มีความสุขของที่สะท้อนผ่านรอยยิ้มและแววตาของทุกคนทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ” นางสาวชมพูนุชกล่าวเสริม

สำหรับโครงการ Roche Children’s Walk จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั่วโลก เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติอีกครั้ง และเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ต่อไป โดยเริ่มจากการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ติดเชื้อ HIV แต่ในปัจจุบันการช่วยเหลือครอบคลุมทุกๆ ด้านเพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยั่งยืนให้กับเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นโภชนาการ การศึกษา ความเป็นอยู่ และสุขภาพ เพราะต้องการให้เด็กๆ ทุกคนมีอนาคตที่ดีขึ้น

กองบรรณาธิการ M2F

ENTERTAIN

Love Delivery Fest for UNICEF ครั้งแรกกับเทศกาลดนตรีการกุศลออนไลน์

“ยูนิเซฟ” เตรียมจัดเทศกาลดนตรีการกุศลออนไลน์ครั้งแรก “เลิฟ เดลิเวอรี่ เฟส” ยกทัพ 26 ศิลปินระดมทุนช่วยเหลือเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข่าวที่น่าสนใจ