NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 ธันวาคม 2561 : 19:21 น.

.

นายธเนส แสงอาภา หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรชำรุดบริเวณซอยสวนอ้อย 1 และ 3 ชุมชนสวนอ้อย ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต เพื่อความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาโดยเร็วเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) Now ปี 2 Moving forward “ทำจริง เห็นผลจริง”

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ