THAI NEWS

08 ธันวาคม 2565 : 16:50 น.

สวธ.จัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ชื่นชม พระอัจฉริยภาพ “วิศิษฏศิลปิน” ในการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา กำหนดแสดงในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ในการแถลงข่าวการจัดแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ได้รับเกียรติจากนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าว หม่อมราชวงศ์ จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมแถลงข่าว พร้อมชมตัวอย่างการแสดงดนตรีไทยโดยวงครูอาวุโสชายและหญิง ในบทเพลงลาวดวงดอกไม้ กับเพลงจีน โป๊ยกังเหล็ง ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า สวธ.มีความภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัด “การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และ “วิศิษฏศิลปิน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้นับเป็นครั้งที่ ๑๒ แล้ว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นศิลปินผู้มีอัจฉริยภาพในหลายสาขา เป็นที่ประจักษ์ชัดในวงการศิลปะ โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

นายโกวิท กล่าวต่อว่า ปีนี้ วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้กำหนดจัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ทั้งชายและหญิง รวม ๓๖ ท่าน รวมถึงลูกศิษย์ครูอาวุโส อีกจำนวน ๒๕ คน ร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงอันไพเราะกันอย่างสุดฝีมือ และในการแสดงชุดสุดท้าย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงซอด้วง ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน

“ในโอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ทุกท่าน ที่ทำให้การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี และขอเชิญชวนเยาวชน ประชาชนผู้สนใจ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ชื่นชมพระอัจฉริยภาพ “วิศิษฏศิลปิน” ใน “การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโนโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา” ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ศกนี้ ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” อธิบดีสวธ. กล่าว

ท่านที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับชมการแสดงได้ฟรี โดยสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โทร ๐๒ ๒๔๗๐๐๑๓ ต่อ ๑๕๐๘ (จำนวนจำกัด)

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ