อาจารย์แนะเลิกส่งลูกเรียนภาษา

หลายเป็นประเด็นถกเถียงเมื่อเฟซบุ๊คของศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ แนะนำเรื่องความสำคัญของคณิตศาสตร์ แต่บอกว่าพ่อแม่ไม่ควรส่งเสริมให้ลูกเรียนภาษา ซึ่งศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์เคยเป็นประเด็นข่าวมาครั้งหนึ่ง เรื่องการจัดการระบบ TCAS

10 ตุลาคม 2561 : 21:01 น.

HOT CLIPS

คลิปเด่น

คลิปล่าสุด