MONEY

งานวิจัยชี้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้หญิงนั่งบอร์ดบริหารน้อยเพียง 10.7%

โดย

22 มิถุนายน 2565 : 18:39 น.

ผลสำรวจเผยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้หญิงนั่งบอร์ดบริหารน้อย เทียบสัดส่วนผู้บริหารหญิงนั่งในบอร์ดบริษัทใหญ่ที่สุด 200 อันดับแรกของโลก มีเพียง 20.2%

อ่านต่อ

วงเสวนาชี้ทางรอดภาคเกษตรกรรมไทย

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 มิถุนายน 2565 : 16:42 น.

นักวิชาการ-ภาคเอกชน-ภาครัฐ-พรรคการเมือง ชี้ทางรอดภาคเกษตรกรรมไทย ต้องบริหารจัดการเพาะปลูกให้ได้มาตรฐาน GAP ใช้สารเคมีเกษตรอย่างปลอดภัย หนุนเกษตรเคมีขับเคลื่อนเศรษฐกิจดันครัวไทยสู่ครัวโลก

อ่านต่อ

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

ข่าวที่น่าสนใจ