MONEY

งานวิจัยชี้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้หญิงนั่งบอร์ดบริหารน้อยเพียง 10.7%

โดย

22 มิถุนายน 2565 : 18:39 น.

ผลสำรวจเผยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้หญิงนั่งบอร์ดบริหารน้อย เทียบสัดส่วนผู้บริหารหญิงนั่งในบอร์ดบริษัทใหญ่ที่สุด 200 อันดับแรกของโลก มีเพียง 20.2%

อ่านต่อ

วงเสวนาชี้ทางรอดภาคเกษตรกรรมไทย

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 มิถุนายน 2565 : 16:42 น.

นักวิชาการ-ภาคเอกชน-ภาครัฐ-พรรคการเมือง ชี้ทางรอดภาคเกษตรกรรมไทย ต้องบริหารจัดการเพาะปลูกให้ได้มาตรฐาน GAP ใช้สารเคมีเกษตรอย่างปลอดภัย หนุนเกษตรเคมีขับเคลื่อนเศรษฐกิจดันครัวไทยสู่ครัวโลก

อ่านต่อ

ข่าวเด่น

131 ปี กระทรวงศึกษาธิการพร้อมรับปรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับการศึกษาไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน

131 ปี กระทรวงศึกษาธิการพร้อมรับปรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับการศึกษาไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน

ข่าวที่น่าสนใจ