MONEY

งานวิจัยชี้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้หญิงนั่งบอร์ดบริหารน้อยเพียง 10.7%

โดย

22 มิถุนายน 2565 : 18:39 น.

ผลสำรวจเผยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้หญิงนั่งบอร์ดบริหารน้อย เทียบสัดส่วนผู้บริหารหญิงนั่งในบอร์ดบริษัทใหญ่ที่สุด 200 อันดับแรกของโลก มีเพียง 20.2%

อ่านต่อ

วงเสวนาชี้ทางรอดภาคเกษตรกรรมไทย

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 มิถุนายน 2565 : 16:42 น.

นักวิชาการ-ภาคเอกชน-ภาครัฐ-พรรคการเมือง ชี้ทางรอดภาคเกษตรกรรมไทย ต้องบริหารจัดการเพาะปลูกให้ได้มาตรฐาน GAP ใช้สารเคมีเกษตรอย่างปลอดภัย หนุนเกษตรเคมีขับเคลื่อนเศรษฐกิจดันครัวไทยสู่ครัวโลก

อ่านต่อ

ข่าวเด่น

กปน. แนะนำเลือกใช้บริการสำรวจ-ซ่อมท่อประปา ล้างถังพักน้ำ รับประกันผลงานคุณภาพด้วยช่างประปามืออาชีพ

กปน. แนะนำเลือกใช้บริการสำรวจ-ซ่อมท่อประปา ล้างถังพักน้ำ รับประกันผลงานคุณภาพด้วยช่างประปามืออาชีพ

MEA ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

MEA ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

กรมโยธาฯ แจงยืนยันการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ยึดแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ตามหลักวิชาการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทุกโครงการ

กรมโยธาฯ แจงยืนยันการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ยึดแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ตามหลักวิชาการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทุกโครงการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน Thai Silk International Fashion Week แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน Thai Silk International Fashion Week แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565

ข่าวที่น่าสนใจ