MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 มิถุนายน 2565 : 15:44 น.

Forbes Thailand ระดมสมองนักธุรกิจแถวหน้า วิเคราะห์โอกาสอนาคตธุรกิจ-เศรษฐกิจ ในวาระครบรอบ 9 ปี Forbes Thailand

นิตยสาร Forbes Thailand จัดงาน Forbes Thailand Forum 2022: THINK AHEAD, FUTURE NEXT” งานเสวนาใหญ่ประจำปีจัดขึ้นที่โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยปีนี้จัดขึ้นในวาระครบรอบการดำเนินธุรกิจ 9 ปี Forbes Thailand เป็นก้าวย่างแห่งการเติบโตที่ต้องเผชิญขวากหนามมากมาย ทั้งการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีสื่อสู่ยุคดิจทัล และยังเผชิญวิกฤตผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่สร้างความเสียหายทั่วโลก ทำให้หลายธุรกิจประสบภาวะขาดทุน หลายธุรกิจต้องปรับตัวรับมือความเปลี่ยนแปลง นำสู่วิถีใหม่ของการทำธุรกิจ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นที่มาของเวทีระดมสมองเพื่อมองภาพอนาคตธุรกิจเศรษฐกิจและก้าวย่างที่จำเป็นในวันข้างหน้า “THINK AHEAD, FUTURE NEXT” ซึ่งทุกคนล้วนเห็นตรงกันว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลง คนทำธุรกิจและผู้นำเศรษฐกิจจำเป็นต้องมองอนาคตด้วยบริบทใหม่ให้ชัดเจน เพื่อก้าวข้ามปัจจัยความเปลี่ยนแปลงต่างๆ นำไปสู่ความเจริญเติบโตและยั่งยืน

ในโอกาสนี้ Forbes Thailand ได้ระดมสมองผู้นำธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาเรื่อง “Thailand Future Economic & Health Challenge” ความท้าทายของไทยจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวปาฐกถาเรื่อง อนาคตด้านสุขอนามัยและโรคระบาด ไทยต้องพร้อมรับมือย่างไร

นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า Forbes Thailand ครบรอบดำเนินการ 9 ปีในไทย สามารถสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการโดยมีผลกำไรมาตลอด เป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นสื่อมืออาชีพด้านธุรกิจเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับ งานในวันนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระดมสมอง ร่วมกันมองโอกาสเศรษฐกิจและธุรกิจในวันข้างหน้า หลังจากทุกคนได้ผ่านวิฤตใหญ่การแพร่ระบาดโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบมากมายกับหลายธุรกิจแตกต่างกันไป วิทยากรในวันนี้มีทั้งผู้นำนโยบายเศรษฐกิจ ผู้นำนโยบายด้านสุขภาพ และผู้นำธุรกิจต่างๆ ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดแนวคิด นโยบายด้านเศรษฐกิจและทิศทางของสถานการณ์โรคระบาด เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริหารกิจการตามความหมาะสม

ทั้งนี้ ทุกท่านคงทราบกันดีแล้วว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ รัฐบาลจะประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นในไทย เพื่อให้การดำเนินชีวิตและธุรกิจเดินหน้าตามปกติ แม้จะยังมีการแพร่ระบาดของโรค แต่ด้วยความพร้อมที่ประชากรในประเทศได้รับวัคซีนครบตามมาตรฐานสากล และความรุนแรงของโรคลดลงมาก จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงก็ลดลง แต่ถึงกระนั้นทุกคนยังคงต้องใช้ชีวิตโดยไม่ประมาท

สำหรับ งานในวันนี้ การเสวนาแบ่ง 2 เวที เวทีแรก “Future World Business” มองอนาคตธุรกิจเศรษฐกิจโลก โดยคุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี, คุณสุมาลี คริสธานินทร์ ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์รายใหญ่ และคุณชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด ผู้นำธุรกิจบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมใหม่

เวทีที่สอง “The Next Challenge” ความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เราจะพร้อมรับมืออย่างไร โดย คุณภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกระดับโลก, และคุณวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานทางเลือก, ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

อย่างไรก็ตาม เมื่อโลกเปลี่ยนไปคนทำธุรกิจและทุกคนจำเป็นต้องปรับตัว แต่จะปรับอย่างไรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และก้าวข้ามอุปสรรคขวากหนาม สร้างการเติบโตและมั่นคงให้กับเศรษฐกิจและธุรกิจของตนเองและประเทศชาติ เป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องร่วมกันวิเคราะห์ ด้วยมุมมอง ประสบการณ์ และองค์ประกอบของความเป็นไปได้ ไม่เฉพาะในบ้านเราแต่หมายถึงทั่วโลก เพราะเทคโนโลยีทุกวันนี้ทำให้โลกเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ ธุรกิจและเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกัน ผสานเชื่อมซึ่งกันและกันอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ทั่วโลก

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ