THAI NEWS

13 ธันวาคม 2566 : 14:55 น.

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สะท้อนความสำเร็จในปี 2566

หลังเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัทบางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ผงาดสู่แนวหน้าของธุรกิจพลังงานข้ามชาติด้วยความแข็งแกร่ง ผ่านการผสาน synergy และพัฒนา platform for growth เพื่อความยั่งยืน การเข้าถึงและความมั่นคงทางด้านพลังงาน พร้อมขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปี 2566 ถือเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบางจากฯ ทุกกลุ่มธุรกิจมีการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม รวมถึงมีพัฒนาทางธุรกิจสำคัญ หลายด้าน นับเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพและขีดความสามารถทางธุรกิจที่น่าภาคภูมิใจ โดยหลังจากที่บางจากฯ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทบางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดิม ได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาสมดุลของความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการ (Energy Trilemma) ผ่านการผสาน ประโยชน์ของธุรกิจด้วยการ synergy ระหว่างกัน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ให้เกิดความคุ้มค่า ทางเศรษฐศาสตร์สูงสุด และมีการพัฒนา platform for growth เพื่อการเติบโตต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถทาง การแข่งขัน ให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงพลังงานได้ในราคาที่เป็นธรรม สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสังคมไทยและบริษัทฯ โดยได้มีการวางแผนธุรกิจและเป้าหมายสำคัญในปี 2567 ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมันมาตรฐานระดับโลก 2 แห่ง ตั้งเป้าหมายอัตราการกลั่นน้ำมันดิบ (รวม 266,000 บาร์เรลต่อวัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 จาก 155,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2566) โดยโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง ซึ่งได้รับการยอมรับถึงคุณภาพระดับโลกได้มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพต่อเนื่อง มีต้นทุนการกลั่นต่ำที่ประมาณ 1.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลและใช้พลังงานในกระบวนการกลั่นอย่างมีประสิทธิภาพตั้งเป้าดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานสากลที่ 1st Quartile และมีแผนขยายระยะเวลาของรอบการหยุดซ่อมบำรุงจาก 2 ปี เป็น 4 ปี ทั้งยังมีการศึกษาเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาโรงกลั่นมุ่งสู่การเป็นโรงกลั่นชีวภาพ (Bio-refinery) ซึ่งผลิตน้ำมัน Biofuel 2nd Generation ที่มีคุณสมบัติ Drop-in เทียบเท่ากับน้ำมันฟอสซิล โดยมีเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) เป็นผลิตภัณฑ์แรก

ขณะเดียวกันจะนำความสำเร็จจากการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนงมาใช้กับโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและการผสานประโยชน์ร่วมกัน โดยตั้งเป้าอัตราการกลั่นน้ำมันดิบ สำหรับโรงกลั่นบางจาก ศรีราชาในปี 2567 ที่ 155,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ดำเนินการมา

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและค้าน้ำมันของบางจากฯ มีการดำเนินธุรกิจครบวงจรใน value chain ด้วยธุรกิจจัดหาน้ำมันดิบผ่านบริษัท บีซีพี เทรดดิ้ง (BCPT) ในประเทศสิงคโปร์ ธุรกิจบริหารการขนส่งเชื้อเพลิงทางรถและเรือ ทางท่อและโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ผ่านบริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ (BFPL) และธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ SAF จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ผ่านบริษัทบีเอสจีเอฟ (BSGF) และ ล่าสุด ได้จัดตั้งบริษัท รีไฟเนอร์รี่ ออฟติไมซ์เซชั่น แอนด์ ซินเนอร์ยี่ เอนเตอร์ไพรส์ (ROSE) เพื่อจัดทำแผนและบริหารงานธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันทั้ง 2 แห่ง ให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน ซึ่งทั้งหมดนี้ จะช่วยสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับบางจากฯ ต่อไป

กลุ่มธุรกิจการตลาด มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้สถานีบริการบางจากเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ตั้งเป้าขยายเครือข่ายสถานีบริการจาก 2,221 สถานี ณ สิ้นปี 2566 เป็นมากกว่า 2,500 สถานีในปี 2573 ซึ่งรวมถึงสถานีบริการในรูปแบบ Unique Design ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค โดยกลุ่มธุรกิจการตลาด จะมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงทั้ง Premium 97 และ Premium Diesel รวมถึงตั้งเป้าในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าผ่านการขยายธุรกิจ non-oil เช่น การขยายร้านอินทนิลเพิ่มขึ้นปีละ 140 สาขา เป็น 2,000 สาขาในปี 2573 ตลอดจนเพิ่มแบรนด์สินค้าต่าง ๆ เพื่อความหลากหลาย และการเพิ่มร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านค้าพันธมิตรที่มีศักยภาพในสถานีบริการบางจากให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงตั้งเป้า ในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มน้ำมันหล่อลื่นให้แบรนด์ FURiO

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจการตลาดยังให้ความสำคัญกับปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์บางจากที่สถานีบริการเป็น “ใบไม้ใบใหม่” และการผสาน 2 แบรนด์เข้าสู่แบรนด์บางจากอย่างราบรื่น ปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์และเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ “เอสโซ่” เป็น “บางจาก” ด้วยแนวคิด “Your Greenovative Destination for Intergeneration” จุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย โดยนำปรัชญาความเสมอภาคและการเข้าถึงทางกายภาพมาใช้อย่างทั่วถึง ซึ่งทั้งหมดจะให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2567

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่ง และความเติบโตของธุรกิจหลัก (Core Business) คือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยตั้งเป้าหมายปี 2567 ปริมาณการผลิตไฟฟ้า (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) เติบโตกว่าเท่าตัว พร้อมมุ่งเน้นธุรกิจที่เป็น New S Curve อาทิ ธุรกิจกักเก็บพลังงานทั้งสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและสำหรับโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสีเขียว และธุรกิจการบริหาร จัดการพลังงานอัจฉริยะ

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าหมายปริมาณจำหน่ายปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากปี 2566 เป็น 560 ล้านลิตร มุ่งสร้างการเติบโตในธุรกิจหลักจากการขยายเครือข่าย และเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง โดยร่วมกับบางจากฯ ในการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) และโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเชิงพาณิชย์ที่ร่วมทุนกับ Fermbox Bio จากสหรัฐอเมริกา โดยในระยะแรกจะผลิตเอนไซม์ ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 200,000 ลิตรในปี 2567 และเพิ่มเป็นมากกว่า 1 ล้านลิตรในปี 2570 และขยายการผลิตไปยังผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาสังเคราะห์ (Synbio) อื่น ๆ

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและกลุ่มธุรกิจขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ มุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานผ่านการขยายธุรกิจ โดยธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมตั้งเป้าหมายเติบโตร้อยละ 74 มีกำลังการผลิตปิโตรเลียม 40,000 boepd (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) ในปี 2567 และมีเป้าหมายกำลังการผลิตมากกว่า 100,000 boepd ภายในปี พ.ศ. 2573 จากการดำเนินการแหล่งปิโตรเลียมในประเทศของนอร์เวย์ผ่านบริษัทฯ OKEA ASA รวมถึงการแสวงหาการเติบโตในธุรกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งใหม่ ๆ ในทวีปอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ

ทั้งนี้ บางจากฯ มีแผนยุทธศาสตร์จากนี้ไปจนถึงปี 2573 เพื่อความเติบโตทั้ง 5 กลุ่มธุรกิจหลัก รวมถึงแผนพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบัน (Extend) และแสวงหาโอกาสในการกระจายการลงทุนในธุรกิจอื่น (Diversify) เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งจะเป็นพลังงานสะอาดที่เป็น Bridging Energy ในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนี้ ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและมุ่งสู่การเป็นผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์ม Battery as a Service (BaaS) สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้มีสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) ที่เน้นศึกษาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานที่ยั่งยืน และเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ เป็นต้น โดยบางจากฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุนหลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพและมั่นคง

ด้วยจุดยืนในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บางจากฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Greenovate to Regenerate สมดุลธรรมชาติ สรรค์พลังไม่สิ้นสุด โดยมีพื้นฐานจากการรักษาสมดุลระหว่างคุณค่าและมูลค่า สู่การรักษาสมดุลของความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการ (Energy Trilemma) เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 ตลอดจนการรักษาสมดุลในการเป็นองค์กรที่เปี่ยมด้วยจรรยาบรรณที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีการกำกับดูแลธุรกิจที่ดี (ESG) และด้วยรากฐานที่มั่นคง ประกอบกับความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และศักยภาพทางธุรกิจต่างๆ จะช่วยเอื้อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตสู่ปีที่ 40 ในปี 2567 และปีต่อๆ ไป ได้อย่างแข็งแกร่ง สร้างความยั่งยืนให้กับทั้งองค์กรและสังคมไทยโดยรวม”นายชัยวัฒน์กล่าวทิ้งท้าย

 

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ