ศรัทธาชาวภูฏานต้อนรับครูบาชุ่ม

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร เดินทางไปยังประเทศภูฏาน หนึ่งในประเทศที่ศรัทธาในบารมีของท่าน ประชาชนได้ร่วมสักการะและเต้นรำเป็นการบูชาท่าน

23 มกราคม 2562 : 16:23 น.

HOT CLIPS

คลิปเด่น

คลิปล่าสุด