LIFESTYLE

29 กรกฎาคม 2565 : 14:17 น.

เปิดม่านการแสดง! เวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลครั้งยิ่งใหญ่ของไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

เปิดเวทีอย่างเป็นทางการกับการแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ทุกคน รอคอย เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 และเฟ้นหาสุดยอดนักเต้นเยาวชนระดับประเทศและค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ AISA-PACIFIC DANCE COMPETITION ครั้งที่ 23 ณ ประเทศสิงคโปร์

สถาบัน The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (CSTD) ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย, Dance Arts Foundation, COMDANCE HOME of CSTD ประเทศออสเตรเลีย, CSTD International และสถาบัน CSTD ประเทศไทย จัดการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ 9th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2022 ซึ่งมีสถาบันสอนศิลปะการเต้นทั่วประเทศไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 53 โรงเรียน มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 1,500 คน บนเวที กว่า 1,000 ชุดการแข่งขัน ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป แบ่งการ

แข่งขันออกเป็นหลายประเภทตั้งแต่รุ่นเยาวชนจนถึงระดับมืออาชีพ และแบ่งประเภทของการเต้น เป็น Classical Ballet, Lyrical, Contemporary Dance, Demi-Character, Modern Jazz, Hip-Hop, National Dance, Song & Dance, Repertoire, Tap Dance, Improvisation และ Acrobatic โดยมีคณะกรรมการตัดสินที่ได้รับรองมาตรฐานจากสถาบัน CSTD ประเทศออสเตรเลีย

นางสาววัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้แทนสถาบัน The Commonwealth Society of Teachers of Dancing ประเทศไทย (CSTD) ประเทศไทย เปิดเผยว่า “หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้คลี่คลายลง การกลับมาของการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสถาบันสอนศิลปะการเต้นทั่วประเทศไทยอย่างคับคั่งเช่นเดียวกับทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมา การเต้นถือเป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งที่สร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการที่ดี โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ และเยาวชนไทยที่สนใจศิลปะการเต้นจะได้ฝึกฝนและยกระดับความสามารถไปอีกขั้น เพื่อก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากล โดย CSTD ประเทศไทย มีนโยบายที่จะมุ่งมั่นพัฒนาศิลปะการเต้นของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ผ่านการพัฒนาการเรียนการสอนและครูผู้สอน รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนนักเต้นให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต”

โดยการแข่งขันศิลปะการเต้น CSTD Thailand Dance Grand Prix ครั้งที่ 9 จะมีการแข่งขันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขันสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ โทร 081-868-2447 หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/cstdthailand 

WORK & LIFE

ข่าวที่น่าสนใจ