LIFESTYLE

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 ตุลาคม 2562 : 20:18 น.

จักษุแพทย์รพ.บำรุงราษฎร์ แนะผู้ประสบอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าหรือกระทบดวงตา อันตรายกว่าที่คิด ต้องรีบรักษาไม่ใช่เพียงแค่ศัลยกรรม

หลายคนมักเกิดข้อสงสัยว่า เวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วกระทบกระเทือนกับบริเวณใบหน้าควรทำอย่างไร ซึ่งในกรณีเช่นนี้ แพทย์จะรีบวินิจฉัยว่าผู้ป่วยได้รับความกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อย หรือได้รับความกระทบกระเทือนถึงระบบเส้นประสาทภายใน หรืออาจมีภาวะกระดูกหน้าหัก เบ้าตาแตก เปลือกตาฉีกขาด เลือดออกในจอประสาทตา จมูกหัก ขากรรไกรหัก หรือภาวะอื่นๆ ร่วมด้วย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ อุบัติเหตุจากการทำงาน โดนทำร้าย ถูกของแข็งปะทะเข้าบริเวณใบหน้า โดนสะเก็ดระเบิด ตกจากที่สูง หรือลื่นหกล้มแล้วบริเวณใบหน้าถูกกระแทกอย่างแรง เบื้องต้นต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อปรึกษาแพทย์

นพ.ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างและระบบท่อน้ำตา ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ามากขึ้น นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญการและมีประสบการณ์ในการรักษา รวมถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ มีการอบรมในหลากหลายมิติและรอบด้านมากยิ่งขึ้น ทำให้การรักษาผู้ป่วยรายยากๆ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันสามารถรักษาได้ เช่น หน้ายุบ เบ้าตาแตกทะลุ ตาหลุด เปลือกตาฉีกขาด จมูกหัก ขากรรไกรหัก หรืออาจกระทบต่อระบบเส้นประสาทในสมอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยเพียงรายเดียวที่ประสบอุบัติเหตุขั้นรุนแรง ซึ่งทุกส่วนบนใบหน้าล้วนมีความสำคัญและมีความละเอียดอ่อนในการรักษาเป็นอย่างมาก ความยากของการรักษาคือ การทำงาน (Function) ต่างๆ เช่น การมองเห็น การบดเคี้ยว ฯลฯ ที่ต้องทำให้ผู้ป่วยใช้งานได้ใกล้เคียงจากปกติและมีความสวยงามมากที่สุด

สำหรับ วิธีการรักษาในอดีตจะแตกต่างจากในปัจจุบัน กล่าวถึงภาพรวมโดยทั่วไป ในอดีตหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้น ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและมีการเสียโฉมบนใบหน้า ส่วนใหญ่จะถูกส่งให้แผนกศัลยศาสตร์ทั่วไปเป็นแผนกที่ดูแลรักษาผู้ป่วยรายหนึ่งๆ หมดทั้งบนใบหน้า เนื่องจากในอดีตจักษุแพทย์รวมถึงแพทย์สาขาอื่นๆ ที่ศึกษาต่อขั้นสูงในด้านศัลยศาสตร์เฉพาะทางนั้น ยังมีไม่มากนัก ซึ่งการรักษาในปัจจุบันจะมุ่งเน้นการรักษาโดยมีทีมแพทย์ที่จบเฉพาะทางในแต่ละสาขาร่วมกันวินิจฉัยเป็นทีม และรักษาโรคตามความชำนาญการและประสบการณ์ของแพทย์รายนั้นๆ จึงทำให้ทราบถึงอาการเสี่ยงต่างๆ และสามารถแก้ไขปัญหาของอาการได้อย่างครอบคลุมและตรงจุด ส่งผลให้การรักษาในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นพ.ณัฐวุฒิ อธิบายเพิ่มเติมว่า สำหรับการรักษาในปัจจุบัน กรณีที่พบผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุขั้นรุนแรง เบื้องต้นจะถูกส่งตรงมายังแผนกฉุกเฉินเป็นอันดับแรก และด้วยระบบมาตราฐานสากลของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปณิธานในการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหัวใจสำคัญ รวมถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะได้รับการวินิจฉัยอาการต่างๆ ตามเวลาเทียบเท่ามาตราฐานระดับโลก และมีการประสานกับทีมแพทย์แผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรักษาในห้องผ่าตัดพร้อมๆ กัน ยกตัวอย่างรายที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ จะต้องมีทีมแพทย์เฉพาะทางชั้นสูง (Multi Specify) ประมาณ 4 – 6 สาขาวิชาชีพ เพื่อมาตรวจประเมิน วินิจฉัย และทำการรักษาผู้ป่วย

อย่างไรก็ตาม ประกอบด้วย จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างและระบบท่อน้ำตา (Orbital and Ophthalmic, Plastic and Reconstructive Surgery), แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา และจบเฉพาะทางสาขาวิชาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ (Otolaryngology (Ear, Nose, Throat), Laryngology - Head & Neck Surgery), ทันตแพทย์ที่จบเฉพาะด้านการผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้า (Maxillofacial Surgery), ศัลยแพทย์ระบบประสาท (neurological surgery), ศัลยแพทย์ตกแต่ง (Cosmetic & Reconstructive Surgery) และศัลยแพทย์ทั่วไป (Plastic Surgery) เป็นต้น ซึ่งนับเป็นข้อโดดเด่นของบำรุงราษฎร์ ที่มีการทำงานที่เป็นระบบมาตราฐานสากล เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน ทีมแพทย์ที่มีความชำนาญการชั้นสูงและมีประสบการณ์ รวมถึงสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานเป็นทีมด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยการให้บริการ”

นพ.ณัฐวุฒิ กล่าวว่า สำหรับการรักษาผู้ป่วยในลักษณะดังกล่าว เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมาก เนื่องจากแพทย์จะต้องดูทั้งในส่วนของการทำงานของอวัยวะต่างๆ เพื่อให้กลับสู่ภาวะใกล้เคียงปกติมากที่สุด ร่วมกับความสวยงามภายนอกควบคู่กันไป เช่น กรณีเบ้าตาแตก แพทย์จะต้องเช็คดูระบบข้างในด้วยว่า มีเลือดออกที่จอประสาทตาหรือไม่ มีภาวะความเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่ ซึ่งต้องวิเคราะห์ร่วมกับแพทย์สาขาอื่นๆ ร่วมด้วยว่าควรรักษาอาการใดก่อนหลังเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และกลับมามีอาการใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด หรือในกรณีที่ผู้ป่วยกระดูกขากรรไกรฉีกขาด แพทย์ก็ต้องรักษาเพื่อให้ฟันสบกันพอดี และสามารถกลับมาเคี้ยวอาหารได้เป็นปกติ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับเส้นประสาท เป็นต้น ซึ่งการรักษาที่เกริ่นไปข้างต้นนี้ ต้องอาศัยความชำนาญการและประสบการณ์ของแพทย์อย่างมาก โดยทีมแพทย์ทุกสาขาต่างก็ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยรวมถึงใส่ใจรายละเอียดในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้ผลของการรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ENTERTAIN

“ณเดชน์” เปิดใจโดนผู้กำกับต้มให้มารับบทนักต้มตุ๋นในหนัง “อ้าย..คนหล่อลวง”

ณเดชน์ คูกิมิยะ พระเอกสุดฮอต เปิดใจโดนผู้กำกับสายฮา เมษ ธราธร ต้มตุ๋นให้มารับบท “ทาวเวอร์” นักต้มตุ๋น เพื่อทำภารกิจตุ๋นเงินแสนให้กลายเป็นเงินล้าน ในภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ “อ้าย..คนหล่อลวง”

“บี้-กุ๊บกิ๊บ” เปิดทาง “เป่าเปา-เป่าเป้ย์” เข้าวงการครั้งแรก

ครอบครัวพรีเซ็นเตอร์ “บี้-กุ๊บกิ๊บ” เปิดทาง “เป่าเปา-เป่าเป้ย์” เข้าวงการครั้งแรก ร่วมงานกับเบบี้เลิฟ โชว์ความน่ารักและอบอุ่น ชวนเหล่าคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านเล่นกับลูก

วงการอีคอมเมิร์ซต้องสั่นสะเทือน ‘หม่ำ-เท่ง-โหน่ง’ นำทัพเกมโชว์ ‘Shopee 11.11 Big Game Show เล่นได้ให้ 11 ล้าน’

บุกสร้างเสียงหัวเราะพร้อมเหล่าดาราชื่อดัง แจกไม่อั้น มอบเซอร์ไพรส์ใหญ่ส่งท้ายปี ‘หม่ำ-เท่ง-โหน่ง’ ชวนชาวไทยทั้งประเทศมาร่วมสนุกพร้อมกันในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ที่ช่อง WorkPoint 23

เตรียมต้อนรับเหล่า “นักล่าอสูร” จากมังงะสู่โลกภาพยนตร์

เตรียมต้อนรับเหล่า “นักล่าอสูร” จากมังงะสู่โลกภาพยนตร์ กับภารกิจใหม่ การผจญภัยบนขบวนรถไฟดาบพิฆาตอสูร เดอะมูฟวี่ : ศึกรถไฟสู่นิรันดร์ กวาดรายได้ถล่มทะลาย กว่าหมื่นล้านเยนในญี่ปุ่น เพียง 10 วัน!

ข่าวที่น่าสนใจ