LIFESTYLE

โดย กองบรรณาธิการ M2F

19 เมษายน 2563 : 18:00 น.

.

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สังคมไทยและสังคมโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ หนึ่งในความวิตกกังวลของผู้คนคือประเด็นของความปลอดภัยในสุขอนามัยและเศรษฐกิจกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้เร่งขับเคลื่อนโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

ซึ่งแม้จะเป็นโครงการที่ทางกรมการพัฒนาชุมชน(พช.)กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการมาก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทว่าสอดคล้องกับการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค และยังสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งนำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ได้เริ่มโครงการอย่างทันที เพื่อให้แล้วเสร็จทุกครัวเรือนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า โครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” มีการปฏิบัติงานใน 2 ระดับ ระดับแรกคือ ความพอเพียงระดับครัวเรือน และระดับที่ 2 คือ การบริหารจัดการที่ดิน เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง ความพอเพียงระดับครัวเรือนจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดสารพิษต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และสร้างความสามัคคีผ่านการทำกิจกรรมในครัวเรือน และการปฏิบัติงานในอีกระดับของการขับเคลื่อน คือ การบริหารจัดการที่ดิน เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง โดยจัดสรรที่ดินให้เป็นสัดส่วนระหว่างแหล่งน้ำ แหล่งเพาะปลูก และที่อยู่อาศัย

โดยมีเป้าหมายระยะแรกคือหมู่บ้านละ หนึ่งครอบครัว ซึ่งคัดเลือกจากปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่พร้อมบริหารจัดการที่ดินให้นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆ ในการศึกษาดูงานและปฏิบัติตาม ซึ่งพัฒนาการจังหวัด คือผู้นำต้องลงมือทำก่อน เพื่อเป็นแบบอย่าง และพัฒนากรทุกคนจะต้องเริ่มแผนปฏิบัติการที่ตนเองก่อน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และฝึกฝนตนเองไปด้วย โดยยึดหลักการที่ว่า “จะพัฒนาใครเขาต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน” อีกทั้งให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้ทำควบคู่ไปกับทางจังหวัดแต่ละจังหวัด และมีการรายงานผลให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างชัดเจน

ขณะนี้หลาย ๆ แห่งได้ขับเคลื่อนอย่างน่าสนใจ อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ใช้ระบบ TV-System (Training & Visiting) ให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ และติดตามตรวจเยี่ยม โดยนำระบบออนไลน์มาปรับใช้ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสนับสนุนการทำงานให้เป็นรูปธรรม และสร้างกระแสการรับรู้ โดยทำคลิปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ได้ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อต่อยอด ขยายผล และเชิญชวนให้มีการปลูกผักทุกครัวเรือน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปลูกผัก 10 อย่าง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นแบบอย่างขยายผลสู่ครัวเรือนในชุมชนต่อไป

“เราจะต้องส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนลดรายจ่ายด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยเริ่มที่ตัวเองก่อนเพื่อเป็นแบบอย่าง ก่อนจะขยายไปยังภาคส่วนอื่นๆ และประชาชนต่อไป และขอเชิญชวนร่วมแชร์ภาพแห่งความสุขของการปลูกพืชผักสวนครัว ผ่านกลุ่ม Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยกันนะครับ” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเชิญชวน

ENTERTAIN

อ่านก่อนเลือกเงินกู้ออนไลน์ เลือกผิด ชีวิตพังแน่!

ในวันที่เศรษฐกิจถดถอยนำไปสู่ภาวะข้าวยากหมากแพง ทำให้หลายครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงินและสถานการณ์ชักหน้าไม่ถึงหลัง

แนะนำเครื่องกรองน้ำระบบฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ อัปเดต 2022

เราทุกคนรู้กันดีว่าการดื่มน้ำนั้นมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร จะดีกว่าไหมถ้าเราได้ดื่มน้ำสะอาดในทุกวัน เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และดีต่อสุขภาพ

เปิดม่านการแสดง! เวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลครั้งยิ่งใหญ่ของไทย

เปิดม่านการแสดง! เวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลครั้งยิ่งใหญ่ของไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

ข่าวที่น่าสนใจ