LIFESTYLE

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 เมษายน 2562 : 15:00 น.

ทุกวันนี้มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เรียกว่า “รวยเร็ว” เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่การจะครองสถานภาพธุรกิจและการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต มีหลากปัจจัยที่ต้องนำมาปรับใช้เพื่อสร้างสถานะ “เถ้าแก่” ให้รวยได้แบบยาวๆ และมั่นคง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จึงได้แ

1.สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ

การทำธุรกิจอย่าคิดแค่เพียงผลิตของออกมาขาย ด้วยต้นทุนถูกๆ หรือคิดทริกการตลาดโดนๆ เพื่อกระชากกำลังซื้อ เพราะนั่นไม่ใช่รูปแบบการทำธุรกิจที่ยั่งยืน แต่จงเลือกสร้างสรรค์คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ดี ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานให้ต่อเนื่อง ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและทุกๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการต้องมี

2.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เป็นผู้แสวงหาวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิม พร้อมนำมาปรับใช้กับการบริหารธุรกิจ และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอยู่ตลอด ต้องกล้าที่จะแตกต่าง กล้าใช้วิธีการขายที่ไม่เหมือนใคร กล้าประดิษฐ์ค้นคว้านวัตกรรมและสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ

3.รู้เขา รู้เรา

ผู้ประกอบการที่ดีนอกจากมีความสามารถในการทำงานแล้ว ยังต้องสามารถสร้างทัศนคติและแรงจูงใจต่อผู้ร่วมงานให้เข้าใจและเต็มใจปฏิบัติงาน รวมถึงต้องรู้จักโน้มน้าวใจผู้ให้เงินทุน เช่น ธนาคาร ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ให้คล้อยตามและยินดีสนับสนุนทางการเงินและการลงทุนอย่างมีเหตุผล

4.เปิดใจรับฟัง

ให้อุปสรรคและปัญหาทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นบทเรียน ขณะเดียวกันต้องหมั่นยกระดับและปรับปรุงรูปแบบการทำงาน เพื่อมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีกว่า แต่ต้องไม่มุทะลุยึดมั่นกับแผนการที่ทำแล้วไม่เกิดผล

5.เป็นผู้นำที่ให้บทบาทของความเป็นเพื่อนและพี่น้อง

อย่านำเอาประสบการณ์ในยุคบุกเบิกที่ต้องลงมือทำงานอย่างหนัก มาตัดสินให้ผู้ร่วมงานต้องทำได้แบบคุณ แต่จงเอาใจใส่ผู้ร่วมงาน วางแนวทางการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง เพื่อสร้างความเต็มใจในการปฏิบัติงาน

6.มีความกระตือรือร้น และไม่หยุดนิ่ง

ผู้ประกอบการที่ดีต้องหมั่นใฝ่หาความรู้ โดยเฉพาะด้านการตลาด เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ทั้งในและต่างประเทศ เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีผลต่อภาพรวมของธุรกิจคุณอีกด้วย

7.สุดท้ายเมื่อมีสถานะการเงินที่ดีขึ้น ต้องรู้จักต่อยอด และเลือกลงทุนในสิ่งที่เป็น Passive Income ให้แก่ตนเองในอนาคต

ไม่มีอะไรมาการันตีว่าธุรกิจของคุณจะจีรังยั่งยืน การลงทุนเพื่อสร้างรายได้แก่อนาคต จึงเป็นเรื่องจำเป็นของผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่ที่ต้องศึกษาลักษณะการลงทุนแต่ละรูปแบบอย่างเจาะลึกว่าสิ่งไหนเหมาะกับช่วงระยะความมั่งคั่งของตน ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการลงทุนที่เสี่ยงน้อยและได้รับความนิยมสูง คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพราะสามารถอยู่อาศัยได้ ปล่อยเช่าได้ แถมมีมูลค่าเพิ่มตามเวลา ยิ่งถ้าเป็นโครงการที่มีชื่อเสียง มีประวัติการดำเนินธุรกิจมายาวนาน สามารถการันตีเรื่องของ Passive Income ได้เป็นอย่างดี

ENTERTAIN

อลังการ!!เปิดตัวชุดผีตาโขนให้สาวงามใส่บนเวที Miss Univers 2019

อลังการงานสร้างเปิดตัวชุด "ผีตาโขน Festival of Thaland" ชุดประจำชาติไทยบนเวที Miss Univers 2019 โดยนำวัสดุเหลือใช้ที่กำลังกลายเป็นขยะมาทำเป็นงานศิลปะโดยศิลปิน

ข่าวที่น่าสนใจ