LIFESTYLE

11 มิถุนายน 2564 : 17:11 น.

เปิดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางแคและพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 กรุงเทพดุสิตเวชการ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล จับมือร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย กรุงเทพมหานคร, สภาหอการค้าไทย ,เดอะมอลล์กรุ๊ป, กระทรวงสาธารณสุข , คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเปิดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางแคและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเช้าวันนี้ คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารของทางโรงพยาบาลพญาไท3 รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท3 คุณณัฐชานันท์ นิธิโชติวรภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลพญาไท3 เยี่ยมชมงานพร้อมให้กำลังใจบุคคคลกรทางการแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้

รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ (จากขวามาซ้าย คนที่สอง) ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท3, คุณณัฐชานันท์ นิธิโชติวรภัทร์ (คนที่2 จากซ้ายไปขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลพญาไท3, อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ชายคนกลาง)

ENTERTAIN

ข่าวที่น่าสนใจ