LIFESTYLE

25 มิถุนายน 2565 : 07:58 น.

ยกระดับการเฉลิมฉลอง “Pride Month” ให้ก้าวไปสู่อีกระดับ “ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค” พร้อมเดินหน้าส่งต่อพลังสนับสนุนความเท่าเทียมให้กับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+)

ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา อุตสาหกรรมแฟชั่นมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งกับกลุ่ม LGBTQIA+ ในหลายๆ มิติ ครอบคลุมทั้งในวงกว้างและในเชิงลึก ไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ แต่ยังให้พื้นที่ที่สามารถปลดปล่อยความเป็นตัวเองได้อย่างอิสระ ซึ่ง ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค (LS&Co.) แบรนด์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของโลก และผู้นำด้านเครื่องแต่งกายประเภทยีนส์ เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ให้พื้นที่สนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้มาโดยตลอด อีกทั้งยังก้าวไปอีกขั้นในการเฉลิมฉลอง “Pride Month” เดือนแห่งการรณรงค์ความเท่าเทียมของกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยการแคมเปญที่มีความหมายซึ่งเน้นการมุ่งเน้นของบริษัทในการสร้างความมั่นใจความเท่าเทียมสำหรับผู้คนในทุกรสนิยมทางเพศโดยการผลักดันแคมเปญที่ผลักดันสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญมาโดยตลอดอย่าง การสร้างความตระหนักรู้ถึงความเท่าเทียมกันของผู้คนทุกเพศมาอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ปี 2558 ที่ลีวายส์เปิดตัว Pride Collection เป็นปีแรก จนถึงวันนี้ กล่าวได้ว่าลีวายส์เป็นหนึ่งในแบรนด์ผู้บุกเบิกในการสนับสนุนกลุ่ม LGBTQIA+ และได้วางรากฐานเป็นแบบอย่างให้กับแบรนด์อื่นๆ ภายใต้บริษัท ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค ในการรณรงค์ให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้แสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญมาโดยตลอด อาทิ ความเห็นอกเห็นใจ ความริเริ่ม ความซื่อสัตย์ และความกล้าหาญ ถูกถ่ายทอดผ่านค่านิยมที่ส่งต่อออกมาในรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และขยายออกไปยังชุมชนระดับโลกในวงกว้าง

ในปี 2565 Pride Collection ของลีวายส์ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อสิทธิของนักเคลื่อนไหวและนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นแนวหน้าต่อสู้เรียกร้องความเท่าเทียมให้กับกลุ่ม LGBTQIA+ ในสังคม ซึ่งธีมในปีนี้ไม่ได้ถูกจำกัดแค่ “สายรุ้ง” ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQIA+ แต่ถูกถ่ายทอดให้ลึกซึ้งขึ้นผ่านคำว่า “love” และ “open to all” ซึ่งถูกถักทอออกมาเป็นเรื่องราวที่ปราศจากนิยามของคำว่าเพศ และยังกล่าวได้อีกว่า Pride Collection ยังมีความเชื่อมโยงกับตลาดในประเทศไทยอย่างชัดเจน เห็นได้จากชื่อเสียงของประเทศไทยที่เป็นที่รู้กันในวงกว้างถึงความเปิดกว้างและเป็นมิตรกับกลุ่ม LGBTQIA+ เสมอมา ไม่เพียงเท่านี้ ร่างกฎหมาย พ.ร.บ คู่ชีวิต อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนรับสิทธิโดยเท่าเทียมกันในประเทศไทยได้ผ่านมติคณะสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติในขั้นตอนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเสนอในขั้นตอนต่อไป ซึ่งหากผ่านอนุมัติครบทุกขั้นตอน ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่สองในเอเชียที่ออกกฎหมายการสมรสเท่าเทียมกันทุกเพศ

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน กลุ่มคนเหล่านี้ต้องเผชิญกับการถูกปฏิเสธงานที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งถือเป็นการจำกัดลิดรอนเสรีภาพในการแสดงออกทางเพศ และยังจำกัดโอกาสการเติบโตด้านอาชีพ ซึ่งขัดต่อหลักจริยธรรมที่ ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค ยึดถือปฏิบัติ โดยที่ผ่านได้ขับเคลื่อนองค์กรโดยยึดถือค่านิยม การเอาใจใส่ ความริเริ่ม ความซื่อสัตย์ และความกล้าหาญ เราเชื่อว่า การยุติความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อชุมชน LGBTQIA+ จะเปลี่ยนแปลงได้จากข้อเรียกร้องอย่างมุ่งมั่น และถูกผลักดันอย่างต่อเนื่อง ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค จึงได้ให้การสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิของกลุ่ม LGBTQIA+ มากว่าสามทศวรรษ ตั้งแต่การสนับสนุนข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาในปี 2535 จนเกิดการร่างกฎหมายการครอบคลุมสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพให้แก่คู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน จนทำให้ ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค เป็นบริษัทแรกที่ติดอันดับ Fortune 500 จากการสนับสนุนเรื่องนี้

การสนับสนุนข้อเรียกร้องเหล่านี้ ยังแสดงให้เห็นภายในผ่านโปรแกรม Employee Resource Groups (ERGs) ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของพนักงานในองค์กร และ แคมเปญที่เพิ่งเปิดตัวในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน และเยอรมนี อย่าง Global Self ID (GSID) โดยเพิ่ม 2 หมวดหมู่อย่าง คุณค่าทางอัตลักษณ์ และ รสนิยมทางเพศ เข้าไปเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่พนักงานในกลุ่ม LGBTQIA+ ให้ดีขึ้น

บริษัทฯ จะดำเนินโครงการนี้อีกครั้งในปีนี้ พร้อมมองหาลู่ทางขยายไปสู่กลุ่มอื่น ๆ และในปีนี้ รากฐานโปรแกรม ERG ที่บริษัทฯ ได้วางโครงสร้างไว้ ยังได้ขยายแผ่ไปอีก 2 แห่ง อย่างสิทธิสตรีในยุโรป และบทบาทใหม่ของกลุ่ม LGBTQIA+ ในเอเชีย ภายใต้ชื่อ BeYou Alliance ERGs โดยสิ่งเหล่านี้ จะช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของ ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค ซึ่งถือเป็นยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กรณ์ที่มีความหมายอย่างแท้จริง

ที่ ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค พนักงานไม่เพียงแต่ได้รับการสนับสนุนการแสดงออกตามคุณค่าที่แท้จริงอย่างเสรีแล้ว แต่ยังมอบพื้นที่ เวที และวัฒนธรรมที่มอบประสบการณ์ให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีชีวิตชีวา และเติมเต็มคุณค่าในตัวเอง เท่าที่สามารถจะให้ได้ ซึ่งผลจากสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานสำหรับพนักงานในกลุ่มที่มีความหลากหลาย ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค เชื่อมั่นว่าเมื่อพนักงานมีความสุขกับงานที่ทำ ผลลัพธ์ของงานที่ออกมากจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา สิ่งที่ ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค ต่อยอดจาก “Pride Month” คือการบริจาคเงินให้แก่องค์กร OutRightAction International ที่สนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมและเป็นตัวแทนสร้างความตระหนักรู้ให้แก่กลุ่ม LGBTQIA+ ทั่วโลก ปีละ 100,000 ดอลลาร์

รากฐานที่ ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค ได้สร้างไว้เหล่านี้ จึงเป็นมากกว่าแบรนด์เสื้อผ้าและการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่พนักงานในกลุ่ม LGBTQIA+ แต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงผลักดันในเชิงบวกให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้ต่อสังคมในวงกว้าง ลดทอนการถูกสังคมตัดสิน การถูกปฏิบัติอย่างยุติธรรม พร้อมเรียกร้องความเท่าเทียมของสิทธิสตรี และชนกลุ่มน้อย โดยประเพณีการกุศลที่มีอายุมากกว่า 160 ปีนี้ เริ่มต้นด้วยการบริจาคเงิน 5 ดอลลาร์ จนถึงปัจจุบัน องค์กรการกุศล Levi Strauss Foundation ได้บริจาคเงินไปแล้วกว่า 340 ล้านเหรียญดอลล่าร์ โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน พร้อมทั้งการสนับสนุนจากสาธารณะ

ควบคู่ไปกับ ลีวายส์ แบรนด์ในเครือ ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค อย่าง Dockers® เป็นอีกแบรนด์ ที่เปิดตัว Pride Collection เพื่อเป็นเกียรติแก่กลุ่ม LGBTQIA+ และด้วยวิสัยทัศน์ที่คล้ายกัน Dockers® มุ่งมั่นที่จะตอบแทนชุมชน ซึ่ง Pride Collection ปีที่ 7 ของแบรนด์นำเสนอในธีม "Say It Loud" ที่เล่าผ่านแนวคิดการเป็นกลางทางเพศ และสนับสนุนให้คนทุกเพศมีความสุขกับตัวตนที่แท้จริงของตนเอง

การเฉลิมฉลองในการตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในตัวเองของกลุ่ม LGBTQIA+ เป็นมากกว่าการรณรงค์สิทธิทางกฎหมาย แต่ยังเป็นการรวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกที่ถูกสื่อออกมาอย่างแท้จริง ปีแล้วปีเล่า ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค ยังคงต่อและเรื่องราวใหม่ๆ ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในทุกๆ ปี พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นสานต่อวิสัยทัศน์ในการสร้างสถานที่ทำงานที่มีความหลากหลายและเท่าเทียมกันให้ครอบคลุมในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความเป็นเจ้าของ และได้รับแรงผลักดันที่จะเป็นตัวของตัวเองในทุก ๆ วันของการทำงาน และได้รับแรงบันดาลใจในที่จะส่งต่อการสร้างความแตกต่างให้สังคมรับรู้ในวงกว้าง

ENTERTAIN

อ่านก่อนเลือกเงินกู้ออนไลน์ เลือกผิด ชีวิตพังแน่!

ในวันที่เศรษฐกิจถดถอยนำไปสู่ภาวะข้าวยากหมากแพง ทำให้หลายครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงินและสถานการณ์ชักหน้าไม่ถึงหลัง

แนะนำเครื่องกรองน้ำระบบฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ อัปเดต 2022

เราทุกคนรู้กันดีว่าการดื่มน้ำนั้นมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร จะดีกว่าไหมถ้าเราได้ดื่มน้ำสะอาดในทุกวัน เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และดีต่อสุขภาพ

เปิดม่านการแสดง! เวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลครั้งยิ่งใหญ่ของไทย

เปิดม่านการแสดง! เวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลครั้งยิ่งใหญ่ของไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

ข่าวที่น่าสนใจ