BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 มิถุนายน 2565 : 18:34 น.

กทม.เตรียมปรับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.กทม.) เป็นศูนย์บริหารสาธารณสุขฉุกเฉิน เพื่อใช้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณสุขด้านต่าง ๆ หลังโควิดคลี่คลาย

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯกทม. ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 23/2565 โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกทม. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกทม. คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และประชุมผ่านระบบทางไกล

ผศ.ดร.ทวิดา กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กทม.ได้คลี่คลายลง และพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี 4/2565 เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ลงวันที่ 23 มิ.ย.พ.ศ. 2565 ในส่วนของกทม.จะมีการปรับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์บริหารสาธารณสุขฉุกเฉิน เพื่อใช้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณสุขด้านต่าง ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานข้อมูลนักเรียนในสังกัดกทม.ที่ติดเชื้อโควิด - 19 (รายระดับชั้น) ในช่วงระยะเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 จนถึงปัจจุบัน ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 253,515 มีจำนวนนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1,587 คน คิดเป็นร้อยละ 0.63 โดยพบว่าผู้ติดเชื้อมากที่สุดอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเด็กนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่มีอาการค่อนข้างน้อย เป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา ทำให้เฝ้าสังเกตอาการได้ยาก ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด กทม. เฝ้าระวังอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เพราะมีความเสี่ยงที่เด็กอาจนำเชื้อไปแพร่ให้กับคนครอบครัวได้ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 รวมทั้งให้สำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย ติดตามข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโควิด-19 ภายหลังจากมีมาตรการผ่อนคลายสถานบริการ และมาตรการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสถานบริการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ได้จัดชุดตรวจบูรณาการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการดังกล่าวอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยจะมีการสุ่มตรวจ ATK กับผู้ใช้บริการเป็นระยะ เพื่อให้เกิดมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ