BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

25 ตุลาคม 2561 : 17:13 น.

"สกลธี" ประชุมเตรียมจัดโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 11 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมหารือการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 18 ตามโครงการ กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน ร่วมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ของกลุ่มกรุงเทพเหนือ ซึ่งกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 10 พ.ย.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เขตจตุจักร โดยมีผู้บริหาร กทม. ผู้บริหารสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เขตจตุจักร

ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ กทม. มอบหมายสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งในส่วนของป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม แผนผังการจัดงาน การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปั่นไฟฟ้า การลากสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สถานที่จัดงาน การแสดงบนเวที กำลังเจ้าหน้าที่ รถสุขาเคลื่อนที่ การออกบูธและการให้บริการประชาชนด้านต่างๆ รวมถึงกำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบภารกิจที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การประสานงานและการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมล่วงหน้าและทั่วถึงเพื่อเชิญชวนประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมและรับบริการให้มากที่สุด

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ