BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 กุมภาพันธ์ 2562 : 15:37 น.

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันภัยจากแอลกอฮอล์ เนื่องในวันครบรอบ 11 ปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา และเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 11 ปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551ภายในงานมีการจัดขบวนจำลองสถานการณ์สะท้อนผลกระทบจากน้ำเมา ทั้งอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท ความรุนแรงในครอบครัว โรคภัยไข้เจ็บ และอาชญากรรม การเดินรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมจัดงานเสวนา “หยุดตราเสมือนเลี่ยงกฎหมายควบคุมสุรา” ณ เกาะพญาไท อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

นายบุญอยู่ ขอพระประเสริฐ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก กล่าวในเวทีเสวนา โดยเปิดเผยถึงผลสรุปจากงานวิจัย เรื่อง “การรับรู้ของประชาชนต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านตราเสมือนหรือแบรนด์ดีเอ็นเอ และสัญลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ปี 2561” โดยให้กลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไปดูภาพ 30 ภาพ ที่เป็นตราสัญลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกับแอลกอฮอล์ พบว่ากว่า 60% มองว่าตราสัญลักษณ์แบรนด์ดีเอ็นเอเหล่านี้ มีความคล้ายคลึงกับแบรนด์แอลกอฮอล์ ซึ่งนำมาดัดแปลงบางส่วน จดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่น เช่น น้ำดื่ม น้ำแร่ ทำให้ผู้บริโภคนึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นเจตนาแอบแฝงโฆษณาแอลกอฮอล์

ขณะที่ นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เปิดเผยว่า การยื่นขอจดทะเบียนของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ทำให้คนทั่วไปสับสนแยกสัญลักษณ์ไม่ออกระหว่างน้ำดื่มกับแอลกอฮอล์ จึงอยากเรียกร้องไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่รับจดทะเบียนให้กับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพิกถอนใบอนุญาตเครื่องหมายการค้าของธุรกิจสุราที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน และอาจเข้าข่ายหลอกลวง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต้องเข้ามาตรวจสอบดูแลในเรื่องนี้

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ