BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 กุมภาพันธ์ 2562 : 14:10 น.

กทม. เดินหน้ามาตรการเร่งด่วน รับมือฝุ่นละอองช่วง 13 – 15 ก.พ.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ว่า ตามที่ได้มีการคาดการณ์ว่าระหว่างวันที่ 13 – 15 ก.พ. 62 ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศ ซึ่งจากการตรวจวัดสภาพอากาศและสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่กรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. ปรากฏว่า ค่าฝุ่น PM2.5 ที่ตรวจวัดได้อยู่ระหว่าง 27 – 67 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งคุณภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในระดับสีส้ม คือ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ในพื้นที่ 3 เขต ได้แก่ เขตหลักสี่ 54 มคก./ลบ.ม. เขตบางเขน 67 มคก./ลบ.ม. และเขตบางพลัด 51 มคก./ลบ.ม.

ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงหรือลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ขณะอยู่กลางแจ้ง และเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ในช่วงวันที่ 13 – 15 ก.พ. กทม. ได้จัดทำแปนปฏิบัติการควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล โดยมอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่ และกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ตรวจจับรถควันดำในพื้นที่เขตที่มีมลพิษสูง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สำนักงานเขต เข้มงวดไม่ให้มีการเผาในที่โล่งทุกชนิด สำนักการโยธา ร่วมกับ สำนักงานเขต สเปรย์ละอองน้ำบริเวณที่ก่อสร้างทุกประเภทในทุกโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน

สำหรับมาตรการลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละออง ให้สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต เพิ่มความถี่ของการล้างทำความสะอาดถนนทุกสาย สำป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา และสำนักงานเขต ร่วมกับ ภาคเอกชน จัดทำสเปรย์พ่นละอองฝอยจากอาคารสูงทั่วพื้นที่ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานเขต ออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพและป้องกันตนเองจากฝุ่น PM2.5

ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานเขต รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ที่ปริมาณฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน พร้อมทั้งใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของตนเอง อีกทั้งกองทัพอากาศ และโรงเรียนการบินกรุงเทพ ปฏิบัติการบินพ่นละอองน้ำช่วยลดฝุ่นละอองทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กทม. ยังได้ดำเนินการฉีดล้างถนนอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนไปตามถนนต่างๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกวัน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ กวดขันการเผาหญ้า ขยะ และฟางข้าว เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ให้มากที่สุด รวมถึงรณรงค์ให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่น PM2.5 และการใช้หน้ากากอนามัย รวมถึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความถนน หรือพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนขอความร่วมมือติดตั้งสปริงเกอร์ฉีดพ่นละอองน้ำจากอาคารสูง เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง

นอกจากนี้ กทม. ได้ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ จัดเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจวัดรถยนต์ควันดำอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วย

ข่าวเด่น

หอการค้า 20 จังหวัดภาคอีสานร้องรัฐอัดงบลงพันล้านลงโคราชฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นครราชสีมา-ประธานหอการค้าไทยนำทีมหอการค้า 20 จังหวัดอีสานลงพื้นที่ให้กำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการร้านค้าในโคราช ชูส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เรียกการจับจ่ายให้คืนมาโดยเร็ว

"เพื่อไทย"คุยอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง

เลขาธิการพรรคเพื่อไทยชี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เปรียบเสมือนการกระชากหน้ากากของวิญญูชนจอมปลอมให้สังคมได้เห็น ยืนยันว่าฝ่ายค้านจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังอย่างแน่นอน

ศอญ.ดึงจิตอาสาทั่วประเทศเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

นครราชสีมา-ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ประชุมทุกภาคส่วนระดับจังหวัดเพื่อระดมสมองแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน พร้อมดึงประชาชนในพื้นที่และปราชญ์ชาวบ้านให้ข้อมูล

ข่าวที่น่าสนใจ