BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 มิถุนายน 2562 : 19:53 น.

กทม.ซ้อมใหญ่ลดความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจากสถานประกอบการ ตามแผนยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัย

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ฯกทม. ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีระดับเขต เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจากสถานประกอบการ โดยจำลองสถานการณ์สารเคมีรั่วไหล ลุกลามจนเกิดเหตุอัคคีภัย โดยมีหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย์ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย สน.เทียนทะเล กรมปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตบางขุนเทียน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พร้อมทั้งบริษัทต่างๆ ร่วมกิจกรรม ณ บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เขตบางขุนเทียน

ทั้งนี้ เนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีของประเทศไทยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น เกิดเหตุสูงเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ และส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการและโกดังเก็บสารเคมี และเนื่องจากกทม.มีสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีการจัดเก็บ การผลิต การสะสมสารเคมี การขนส่ง และการใช้งานสารเคมี และวัตถุอันตรายเป็นจำนวนมาก เป็นสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง ร้อยละ 6.89 จากจำนวนสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงภัย 4,750 แห่ง จึงต้องเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อสร้างความปลอดภัย ลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชน

รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจากสถานประกอบการ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุง หรือประยุกต์การประสานแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสารเคมี ให้เกิดความรวดเร็วและทันท่วงที มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงลดโอกาสในการเกิดความรุนแรงของอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายในกทม. เพื่อสร้างความ มั่นใจให้กับประชาชน

ข่าวเด่น

‘ยูเนสโก’ยกย่องไทยเป็นผู้นำความเสมอภาคทางการศึกษาของเอเชีย

กสศ.- ยูเนสโก ลงนาม MOU ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาชี้แนวโน้มเด็กนอกระบบทั่วโลกกลับมาเพิ่มสูงขึ้น ทั่วโลกชู ABE หรือการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานการทำงาน แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษา

ประธานกสม.เร่งประธานศาลฎีกาแต่งตั้งกสม.ชั่วคราว

ประธานกสม. เผยการไม่แต่งตั้ง กสม.ชั่วคราวสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติ ชี้กระทบเรื่องขอคืนสถานะ A จากเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนสากล อีกทั้งมีเรื่องค้างรอการพิจารณาจำนวนมาก

“บอร์ดวัคซีนชาติ” ไฟเขียวระเบียบทุนวิจัยและจัดซื้อวัคซีนในประเทศ

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนเพื่อการวิจัย การพัฒนาการผลิตวัคซีน การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนในประเทศ หวังได้ใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน

ตร.ปลอมตัวเป็นคนหาปลาจับผู้ต้องหาหนีคดีพรากผู้เยาว์ 10 ปี

ขอนแก่น- ตำรวจลงทุนปลอมตัวเป็นคนหาปลาซุ่มเงียบจับผู้ต้องหาหนีคดีพรากผู้เยาว์มานาน 10 ปี พบประวัติยาวเป็นหางว่างทั้งข่มขืน-ยาเสพติด

ข่าวที่น่าสนใจ