BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 มิถุนายน 2562 : 19:53 น.

กทม.ซ้อมใหญ่ลดความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจากสถานประกอบการ ตามแผนยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัย

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ฯกทม. ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีระดับเขต เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจากสถานประกอบการ โดยจำลองสถานการณ์สารเคมีรั่วไหล ลุกลามจนเกิดเหตุอัคคีภัย โดยมีหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย์ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย สน.เทียนทะเล กรมปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตบางขุนเทียน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พร้อมทั้งบริษัทต่างๆ ร่วมกิจกรรม ณ บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เขตบางขุนเทียน

ทั้งนี้ เนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีของประเทศไทยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น เกิดเหตุสูงเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ และส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการและโกดังเก็บสารเคมี และเนื่องจากกทม.มีสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีการจัดเก็บ การผลิต การสะสมสารเคมี การขนส่ง และการใช้งานสารเคมี และวัตถุอันตรายเป็นจำนวนมาก เป็นสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง ร้อยละ 6.89 จากจำนวนสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงภัย 4,750 แห่ง จึงต้องเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อสร้างความปลอดภัย ลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชน

รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจากสถานประกอบการ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุง หรือประยุกต์การประสานแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสารเคมี ให้เกิดความรวดเร็วและทันท่วงที มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงลดโอกาสในการเกิดความรุนแรงของอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายในกทม. เพื่อสร้างความ มั่นใจให้กับประชาชน

ข่าวเด่น

ช่วยคุณยาย 91 ปีให้กลับมาได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ

พิษณุโลก-หลายหน่วยงานเดินหน้าช่วยเหลือคุณยายวัย 91 ปี ไม่เคยมีบัตรประชาชน นำตัวตรวจ DNA กับน้องชายมารดาเดียวกันเพื่อยืนยันตัวตนทำบัตรประชาชน และขอรับสิทธิสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์คนไทย

พช.เดินหน้าหมู่บ้านศก.พอเพียง

สุรินทร์-ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เมืองช้าง เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวที่น่าสนใจ