BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 กรกฎาคม 2562 : 20:42 น.

ห้องน้ำของวัดพระพิเรนทร์และวัดทอง เขตบางพลัด เฉือนกันไม่ลงได้คะแนนเท่ากันจากการจัดประกวดรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี 2562 จัดโดยกทม.

นางมงคล โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่แม่บ้านกำลังทำความสะอาด ภายในห้องน้ำของวัดพระพิเรนทร์ ถ.วรจักร ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ที่ได้รางวัดสุดยอดห้องน้ำแห่งปี 2562 จากการประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปี 2562 ของกรุงเทพมหานคร มีห้องน้ำเข้าร่วมประกวด 137 แห่ง ผ่านการคัดกรองเหลือ 40 แห่ง และการตัดสินให้รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือสุดยอดห้องน้ำแห่งปี และมาตรฐานดีเด่นแห่งปี ห้องน้ำวัดพระพิเรนทร์ และ วัดทอง ได้รางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี 2562 เพราะห้องน้ำวัดพระพิเรนทร์ และวัดทอง เขตบางพลัด เฉือนกันไม่ลง ได้คะแนนเท่ากัน คือ 67 คะแนน คณะกรรมการจึงมีมติให้ได้รับรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปีคู่กันในประเภทศาสนสถาน

ข่าวเด่น

พบนกอินทรีเล็กและนกนางแอ่นตะโพกแดงครั้งแรกในม.มหิดล

กาญจนบุรี-นศ.จัดกิจกรรม "October Big Day 2019" สำรวจนก 24 ชั่วโมง พบนก 113 ชนิด และสำรวจพบนก 2 ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน ใน ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โปรดเกล้าฯ ถอดฐานนันดรศักดิ์เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ให้ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

ข่าวที่น่าสนใจ