BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 มิถุนายน 2564 : 22:31 น.

กทม.เผยผลตรวจตลาดทั่วกรุง 292 แห่งผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานโควิด 102 แห่งสอบตก 190 แห่ง ย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยตลาดเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดค่อนข้างสูงเนื่องจากมีผู้ค้า คนงาน และประชาชนที่มาจับจ่ายเป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ออกตรวจติดตามเพื่อให้ผู้ประกอบการตลาดดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามหลักเกณฑ์ 9 ข้อ ประกอบด้วย การระบายอากาศ ทะเบียนผู้ค้าและลูกจ้าง การทำความสะอาด การสวมหน้ากากอนามัย จุดบริการล้างมือ การเว้นระยะห่างบุคคล การควบคุมจำนวนลูกค้า การควบคุมการเข้าออก/การคัดกรอง และการใช้แอปพลิเคชัน/การบันทึกข้อมูล

สำหรับ แผนการตรวจตลาดระหว่างวันที่ 24 พ.ค. – 11 มิ.ย. (ข้อมูล ณ 6 มิ.ย.64) ได้ดำเนินการตรวจตลาดไปแล้ว 292 แห่ง มีตลาดที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง 9 ข้อ จำนวน 102 แห่ง คิดเป็น 35% เป็นตลาดที่อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 47 แห่ง กลุ่มกรุงธนใต้ 26 แห่ง กลุ่มกรุงเทพใต้ 17 แห่ง กรุงเทพเหนือ 3 แห่ง และกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 7 แห่ง ส่วนตลาดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 190 แห่ง คิดเป็น 65% ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำกับเจ้าของตลาดและผู้ค้าในตลาดให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 9 ข้อ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครขอขอบคุณผู้ประกอบการ ผู้ค้าในตลาด รวมทั้งประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของที่ช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในตลาดอย่างเคร่งครัด เพื่อทำให้ตลาดซึ่งแหล่งที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของทุกคนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ