BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 สิงหาคม 2564 : 13:37 น.

ผู้ว่าฯกทม.ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกลางกรุงภายในโรงซ่อมบำรุงรถไฟสถานีกลางบางซื่อ รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดไม่มีอาการได้ 400 เตียง

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกลางกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร แห่งที่ 3 (Community Isolation : CI) ณ โรงซ่อมบำรุงรถไฟสถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตจตุจักร โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต สำหรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกลาง กรุงเทพมหานคร โรงซ่อมบำรุงรถไฟสถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อแห่งใหม่ เพื่อเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ยังไม่มีอาการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 400 เตียง แบ่งเป็นชาย 200 เตียง และ หญิง 200 เตียง พร้อมเปิดให้บริการวันนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยมีโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตด้วย

ทั้งนี้ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีจุดลงทะเบียน จุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม ติดตั้งเตียงจัดวางที่นอน ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม ระบบเสียงตามสาย ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งพัดลม ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องสุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เช่น ชุดเครื่องนอน มุ้ง ผ้าเช็ดตัว ครีมอาบน้ำ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 69 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 9,190 เตียง โดยมีการยกระดับศูนย์พักคอย 7 แห่ง ให้เป็นศูนย์พักคอยกึ่งโรงพยาบาลสนาม (Community Isolation Plus : CI Plus) เพื่อรองรับผู้ป่วยระดับสีเหลืองให้ได้รับการรักษาเพิ่มขึ้น รองรับผู้ป่วยได้ 990 เตียง ขณะนี้ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อของกรุงเทพมหานครเปิดรับผู้ป่วยแล้ว 64 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 8,322 เตียง อัตราการครองเตียงขณะนี้ 3,609 เตียง เตียงว่าง 4,713 เตียง

ผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า แยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดและติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน มีการคัดกรองอาการและดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลตามการประเมินจากแพทย์ ด้านโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 3,706 เตียง อัตราการครองเตียง 3,428 เตียง คิดเป็นร้อยละ 92.5 นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีศูนย์พักคอยแบบ Semi Community Isolation (Semi CI) อีก 28 แห่ง สามารถรับผู้ป่วยได้ 1,487 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 64)

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ