BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 ตุลาคม 2564 : 17:27 น.

รองปลัด กทม. ลงพื้นที่เขตบางกอกน้อย ช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียนและศูนย์การค้า

เมือวันที่ 23 ต.ค.  นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตบางกอกน้อย รับฟังปัญหาของประชาชนริมคลองบางกอกน้อยและริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรวจความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 และติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในศูนย์การค้า โดยมี นายโกสิน เทศวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ผู้บริหารเขตบางกอกน้อย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล ณ ย่านดุสิตนิมิตรใหม่ (กองเรือเล็ก) โรงเรียนวัดมะลิ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาปิ่นเกล้า

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยประชาชนในชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ จึงได้มอบหมายให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่กำกับบริหารราชการสำนักงานเขตทั้ง 6 กลุ่มเขต ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนย่านดุสิตนิมิตรใหม่ ซึ่งมีบ้านเรือนบางส่วนปลูกสร้างอยู่ริมคลองบางกอกน้อย เป็นพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานคร และไม่ได้เป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร โดยมีบ้านเรือนประชาชน จำนวน 16 หลังคาเรือน จำนวน 27 ครอบครัว และมีประชากร จำนวน 69 คน มีบ้านเรือนที่ตั้งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ จำนวน 13 หลังคาเรือน และในคันกั้นน้ำ จำนวน 3 หลังคาเรือน ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบว่า บริเวณแนวคันกั้นน้ำมีจุดรั่วซึม จึงได้สั่งการให้สำนักการระบายน้ำดำเนินการแก้ไขแนวคันกั้นน้ำที่ชำรุดโดยเร่งด่วน นอกจากนี้ ได้รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ พร้อมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

จากนั้น รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ในโรงเรียนสังกัด กทม. ในภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดมะลิ เขตบางกอกน้อย ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาและมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล Universal Prevention ที่กำหนด อาทิ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ และจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาด จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสถานศึกษา ควบคุมทางเข้าและทางออก โดยลงทะเบียนก่อน เข้า - ออก มีการบันทึกข้อมูลรายงาน จัดพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ปกครองบริเวณหน้าโรงเรียน เป็นต้น โดยบุคลากรของโรงเรียนทุกคนได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้วคิดเป็น 100 % สำหรับกลุ่มนักเรียนที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีน มีจำนวน 73 คน ได้รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 64 แล้ว จำนวน 45 คน และกำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 8 พ.ย. 64

นอกจากนั้น รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ลงพื้นที่กำกับตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย โดยตรวจแนะนำการดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 15 ต.ค. 64 และตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยภาพรวม พบว่า สถานประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด อาทิ มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ Scan ไทยชนะ จำกัดผู้เข้าใช้บริการโดยสามารถนั่งทานในร้านได้ไม่เกินร้อยละ 50 โดยมีร้านค้าบางแห่งได้นำหุ่นยนต์มาให้บริการเสิร์ฟอาหารด้วย ในส่วนของโรงภาพยนตร์ ได้มีการลดจำนวนที่นั่งผู้ชม เหลือร้อยละ 50 โดยเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งทุก 2 ที่นั่งในแถวเดียวกัน และระยะห่างระหว่างแถวอย่างน้อย 1 แถว หรือแถวเว้นแถว เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการและผู้รับบริการ 

ข่าวเด่น

อนามัยโลกเตือนโลกเสี่ยง 'โอไมครอน' สูงมาก

"โอไมครอนมีการกลายพันธุ์มากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ความเสี่ยงโดยรวมทั่วโลกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดได้รับการประเมินว่าอยู่ในระดับสูงมาก"

กทม.ติดโควิด605รายอันดับ1ประเทศ

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เผยข้อมูล 10 จังหวัดติดเชื้อโควิดสูงสุด กทม.ยังนำ 603 ราย 5 จังหวัดภาคใต้ยังติดท็อปเท็น นครศรีธรรมราช อันดับสอง 381 ราย

ข่าวที่น่าสนใจ