BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 พฤศจิกายน 2564 : 16:55 น.

ชาวฝั่งธนฯ ร่วมสืบสานประเพณีชักพระ ประจำปี 2564 อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยทางสายน้ำที่สืบทอดกันมานับ 100 ปีตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีชักพระ ประจำปี 2564 โดยมี นายโกสิน เทศวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผอ.เขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ สภาวัฒนธรรมเขตตลิ่งชัน ประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน

สำหรับ งานประเพณีชักพระ เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวฝั่งธนบุรีได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป งานประเพณีชักพระหรือในปัจจุบันเรียกว่างานแห่พระบรมสารีริกธาตุ กำหนดจัดงานในช่วงวันแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย.

ทั้งนี้ ในวันที่ 20 พ.ย. พิธีบวงสรวงบูชาเทพ พิธีอัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุสู่ที่ประดิษฐานภายในพระมณฑป ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ พร้อมเปิดให้ประชาชนสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นขบวนแห่เรืออัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุออกเดินทางจากวัดนางชี ไปยังสำนักงานเขตตลิ่งชัน โดยใช้เส้นทางคลองด่าน ผ่านคลองบางกอกใหญ่ เข้าคลองชักพระ และสิ้นสุดที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน กระทั่งวันที่ 22 พ.ย.อัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุ สู่ที่ประดิษฐานเดิมวัดนางชี

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ