BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 ธันวาคม 2564 : 17:43 น.

กทม.ย้ำชัดหากผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องการปรับมาให้บริการเป็นร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเข้มข้น

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 60/2564 โดยมีผู้บริหาร กทม.และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กทม. โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนจากที่พบจำนวน 1 ราย ซึ่งที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด เคร่งครัด และต่อเนื่อง รวมไปถึงการตรวจสถานประกอบการต่าง ๆ ที่กลับมาเปิดให้บริการตามปกติในพื้นที่ 50 เขต ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกมาตรการ

พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า หากมีสถานบันเทิง อาทิ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่มีความประสงค์จะปรับการให้บริการมาเป็นร้านอาหารที่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ก็ต้องเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA/SHA+) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) รวมถึงประเมินตนเองผ่านระบบมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19 (Thai Stop COVID 2plus : TSC2+) หากทำตามมาตรการต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะสามารถเปิดดำเนินการได้

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ