BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 มกราคม 2565 : 15:25 น.

ศบค.รายงาน 10 อันดับ จังหวัดที่มียอดติดโควิดสูงสุด กทม.อันดับ1 จำนวน 789 ราย สมุทรปราการ อันดับ2 จำนวน 705 ราย ชลบุรีอันดับ 3 จำนวน 692 ราย

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวัน ดังนี้

- พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,077 ราย ประกอบด้วย

- ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,724 ราย

- จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 60 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 11 ราย

- ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 282 ราย

-ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายด้วยการตรวจ ATK 2,089 ราย

- เสียชีวิต 9 ราย แบ่งเป็น เพศชาย 5 ราย เพศหญิง 4 ราย อายุเฉลี่ย 82 ปี (62-96 ปี) เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งหมด 9 ราย คิดเป็น 100%

สำหรับ จังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่

1.กรุงเทพมหานคร 789 ราย

2.สมุทรปราการ 705 ราย

3.ชลบุรี 692 ราย

4.ภูเก็ต 400 ราย

5.นนทบุรี 387 ราย

6.ปทุมธานี 287 ราย

7. ขอนแก่น 278 ราย

8.อุบลราชธานี 262 ราย

9.เชียงใหม่ 183 ราย

10.ระยอง 183 ราย

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ