NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

04 พฤศจิกายน 2563 : 20:03 น.

.

หลายๆ คน ชื่นชมความเปลี่ยนแปลงของคลองโอ่งอ่างในปัจจุบันที่แตกต่างจากสภาพอดีตอย่างเห็นได้ชัด จากสภาพรุกรุงรัง ไร้ระเบียบ สู่พื้นที่เปิดโล่ง ฟื้นคืนคลองประวัติศาสตร์ให้กลับมามีชีวิต อีกทั้งยังเป็นพื้นที่กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนเมือง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดไปแล้วครับ อาจถือได้ว่าเป็นหนี่งในความสำเร็จในการจัดระเบียบที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนส่วนรวมได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง

สำหรับในปี 2564 นี้ กทม.มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคลองสายต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ในมิติด้านต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งปัจจุบัน กทม.กำลังดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูคลองแสนแสบและคลองสาขากว่า 100 คลอง ครอบคลุมพื้นที่ 21 เขต เพื่อเป็นคลองต้นแบบในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสองฝั่งคลอง และการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ นอกจากนี้ จะดำเนินการพัฒนาคลองสายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคลองช่องนนทรี คลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว และคลองบางเขน ต่อไป

“หันหน้าเข้าคลอง” จึงเป็นหนึ่งในปฏิบัติการรวมพลังฟื้นสภาพคูคลอง ฟื้นคุณภาพชีวิต รวมถึงฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน ที่กทม.จะดำเนินการโดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองไปพร้อมๆ กัน ทั้งด้านความสะอาด ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไปถึงพัฒนาให้มีสถานที่พักผ่อนริมคลอง และจุดชมทิวทัศน์ริมคลองอีกด้วย

การเปลี่ยนทุกอย่างอาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน แต่ผมก็เชื่อว่าเมื่อทุกคนเห็นตัวอย่างความสวยงามของคลองโอ่งอ่างที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ก็จะมีแรงบันดาลใจการพัฒนาคลองหน้าบ้านของตัวเองให้กลับมาสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ร่มรื่น เป็นจุดพักผ่อนและพื้นที่กิจกรรมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ต่อยอดไปจนถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

มาร่วมกัน “หันหน้าเข้าคลอง” ร่วมพัฒนาคูคลองทุกสายให้น่าอยู่สมกับที่กรุงเทพฯ เป็นเวนิสตะวันออกนะครับ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ