NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

02 พฤษภาคม 2562 : 17:17 น.

.

นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผอ.เขตคลองเตย มอบหมายฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารในเชิงรุก ร่วมกับรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (Bangkok Food Safety City) ณ ตลาดคลองเตย

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

IFC เวิลด์แบงก์เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของงเอสพีซีจี'

“เอสพีซีจี” เปิดบ้านต้อนรับ ซีอีโอ IFC เวิลด์แบงก์เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมร่วมมือขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจไทย

เตือนผู้สูงวัยใช้โซเชียลระวังตกเป็นเหยื่อ Fake News

เตือนผู้สูงอายุใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร เสี่ยงสูงภัยร้ายโลกออนไลน์ Fake news คนใกล้ตัวควรให้ความรู้ เพื่อความปลอดภัย ชัวร์ก่อนไลก์ ต้องใช่ก่อนแชร์

ชวนเที่ยวงาน'อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019'

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานใหญ่ “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019” มุ่งหวังเพิ่มช่องทางการตลาดเชื่อมโยงการค้าภายในประเทศ และ AEC พร้อมประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

ข่าวที่น่าสนใจ