NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 กรกฎาคม 2562 : 20:00 น.

.

นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผอ.เขตประเวศ มอบหมาย นายแสวง จันทพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดเวทีประชาคมฟื้นฟูชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ C กับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกลุ่มกรุงเทพตะวันออกและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตประเวศ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบหลักการแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและรับฟังประสบการณ์และผลสำเร็จของการทำงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งมีกิจกรรมสอนวิธีการทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อหางบประมาณสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ชุมชนทับช้างล่างฝั่งธนและชุมชนพัฒนาศาลาลอย เขตประเวศ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

IFC เวิลด์แบงก์เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของงเอสพีซีจี'

“เอสพีซีจี” เปิดบ้านต้อนรับ ซีอีโอ IFC เวิลด์แบงก์เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมร่วมมือขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจไทย

เตือนผู้สูงวัยใช้โซเชียลระวังตกเป็นเหยื่อ Fake News

เตือนผู้สูงอายุใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร เสี่ยงสูงภัยร้ายโลกออนไลน์ Fake news คนใกล้ตัวควรให้ความรู้ เพื่อความปลอดภัย ชัวร์ก่อนไลก์ ต้องใช่ก่อนแชร์

ชวนเที่ยวงาน'อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019'

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานใหญ่ “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019” มุ่งหวังเพิ่มช่องทางการตลาดเชื่อมโยงการค้าภายในประเทศ และ AEC พร้อมประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

ข่าวที่น่าสนใจ