NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 ตุลาคม 2562 : 20:44 น.

.

นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง มอบหมายฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารของร้านอาหารในพื้นที่เขตดอนเมือง พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจด้านเคมีและจุลชีววิทยา เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสให้บัณฑิตอย่าหลงผิดคิดว่าเก่งกว่าคนอื่น

สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสแก่บัณฑิต มมร อย่าประมาท​หลงผิดคิดว่ามีปริญญาแล้วเป็นคนเก่งกว่าคนอื่น จะกลายเป็นกิเลศนำสู่ความเสื่อม ขอให้เรียนรู้อยู่เสมอเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางลง

แห่ชื่นชมตร.จราจรสน.วิภาวดีช่วยคนขับแท็กซี่หมดสติในรถ

สังคมออนไลน์ชื่นชม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วิภาวดี เข้าช่วยเหลือคนขับแท็กซี่ที่มีอาการชักหมดสติในรถบริเวณช่องทางด่วน ถนนวิภาวดีฯ

ข่าวที่น่าสนใจ