NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 ตุลาคม 2562 : 20:44 น.

.

นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง มอบหมายฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารของร้านอาหารในพื้นที่เขตดอนเมือง พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจด้านเคมีและจุลชีววิทยา เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

“บัตรแรบบิท” “One for All” ช้อป กิน เที่ยว บัตรเดียวครบ

“บัตรแรบบิท” ตอกย้ำความเป็นผู้นำ “สมาร์ทการ์ด” สำหรับคนเมือง พร้อมก้าวสู่ปีที่ 9 ด้วยการเดินหน้าพัฒนาสู่เป้าหมายเพื่อการเป็น “One for All” ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุค New Normal ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มการเดินทาง

สมเด็จพระสังฆราชประทานถ้วยรางวัลร.ร.สังกักอปท.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานถ้วยรางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท.ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

'สมศักดิ์'แถลงความสำเร็จในการทำงานรอบ 1 ปี

รมว.ยุติธรรมชูความสำเร็จผลงานในรอบ 1 ปี สร้างเตียง 2 ชั้นลดความแออัดในเรือนจำ สร้างงานอาชีพไม่ให้คนหวนกลับทำผิดซ้ำ เผยผู้ใช้กำไล EM มีพฤติกรรมดีขึ้น ลั่นปี 64 ต้องยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดให้ได้ 6 พันล้าน

ข่าวที่น่าสนใจ