NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 ตุลาคม 2562 : 20:44 น.

.

นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง มอบหมายฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารของร้านอาหารในพื้นที่เขตดอนเมือง พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจด้านเคมีและจุลชีววิทยา เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

เซ็นทรัล สานต่อแคมเปญช่วยเหลือเกษตรกร เปิดพื้นที่ฟรีจัดงาน “ตลาดรวมใจ คนไทยช่วยชาติ”

เซ็นทรัลพัฒนา สานต่อแคมเปญช่วยเหลือเกษตรกร และสินค้า OTOP เปิดพื้นที่ฟรี จัดงาน “ตลาดรวมใจ คนไทยช่วยชาติ” พร้อมบริการ Fruit Truck เพิ่มช่องทางขายส่งตรงสู่บ้านผู้บริโภค

ไอเดียเจ๋งขนของกินของใช้ใส่‘รถพุ่มพวง’ปันสุขถึงหัวกระไดบ้าน

ปทุมธานี- ผู้ว่าฯพร้อมผู้การตำรวจนำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่รถพุ่มพวงตะเวนแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข่าวที่น่าสนใจ