NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

30 ตุลาคม 2562 : 21:55 น.

.

นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ มอบหมายให้ นางไพลิน ตันติรักษา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ เศษวัสดุ บริเวณถนนประชาราษฎร์สาย 1 เพื่อให้เกิดความสะอาดและสวยงาม

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

พช.ร่วมกับสภาสตรีฯบรรเทาทุกข์ชาวเคหะชุมชนห้วยขวาง

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบถุงยังชีพ  บรรเทาทุกข์ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19

ข่าวที่น่าสนใจ