NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

30 ตุลาคม 2562 : 21:55 น.

.

นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ มอบหมายให้ นางไพลิน ตันติรักษา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ เศษวัสดุ บริเวณถนนประชาราษฎร์สาย 1 เพื่อให้เกิดความสะอาดและสวยงาม

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

องค์เจ้าแม่ทับทิมจากจีนมาถึงไทยแล้ว

องค์เจ้าแม่ทับทิม (เจ้าแม่หม่าโจ้ว)  มาถึงไทยแล้ว รัฐบาลไทย โดยกระทรวงท่องเที่ยวฯ - สมาคมจีนต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ สานสัมพันธ์ไทยจีนให้แน่นแฟ้น พร้อมเชิญนักท่องเที่ยวสักการะได้ถึง 19 พ.ย.

ข่าวที่น่าสนใจ