NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

02 ธันวาคม 2562 : 20:20 น.

.

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. เผยว่า ตามที่ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนเดินเท้าทั้งสิ้น 10,672 ครั้ง ขณะที่ผลการสำรวจของซูเปอร์โพลล์ เมื่อปี 2559 กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 90 รู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้ทางม้าลายว่า กทม.ได้ดำเนินมาตรการเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของ กทม. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและการจราจรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแนวทางลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมถึงมีคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยในระดับเขตทั้ง 50 เขต ของ กทม. ร่วมแก้ไขและเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ

ขณะเดียวกันได้จัดให้มีโครงการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนสังกัด กทม. โดยจัดทำทางข้ามสีแดง สัญลักษณ์จำกัดความเร็วที่พื้นทาง ป้ายแนะนำทางข้าม ป้ายเตือนคนข้าม ป้ายจำกัดความเร็ว ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 96 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 308 แห่ง คาดแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 63 นอกจากนี้ สจส. ได้บูรณาการร่วมกับสำนักเทศกิจในการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนภายใต้โครงการ School Care และร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการ Street Hero เพื่อรณรงค์วินัยจราจร อีกทั้ง จัดทำทางข้ามม้าลายสีแดงและทางม้าลาย 3 มิติ บริเวณหน้าโรงเรียน พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรนำร่องที่โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนหอวัง จากนั้นจะขยายไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

เซ็นทรัล ยกระดับการช้อปปิ้งให้ลูกค้าย่านบางนา-ตราด

เปิดแล้วเฟสแรก “ห้างเซ็นทรัลที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา” พร้อมทยอยปรับโฉมใหม่ครั้งใหญ่ และเตรียมขยายพื้นที่เต็มรูปแบบในปี 65 ชูธงแลนด์มาร์กใหม่ย่านบางนา-ตราด

สถ.ร่วมมือดีป้าร่วมพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

สถ.จับมือ ดีป้า ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชน – ท้องถิ่นมีส่วนร่วม หวังผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

กสศ.เติมโอกาสให้สามเณรได้เรียนต่อ

กสศ.ร่วมพศ.ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เติมโอกาสให้สามเณรได้เรียนต่อ นำร่องทดลองโรงเรียนพระปริยัติธรรม 41 แห่ง ตั้งเป้าขยายการช่วยเหลือครอบคลุมทั้งหมดในปี 2564

ข่าวที่น่าสนใจ