NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 มีนาคม 2562 : 20:14 น.

-

หลังจากที่มีการกวดขันเรื่องรถเมล์ควันดำอย่างเข้มงวดอยู่ช่วงหนึ่ง ทำให้ปัญหาดังกล่าวลดลงไปได้ แต่ขณะนี้เริ่มพบเห็นรถเมล์ควันดำกลับมาวิ่งบนท้องถนนอีกครั้ง กรมการขนส่งทางบกและตำรวจควรเข้าดูแลแก้ไข และสั่งห้ามรถควันดำวิ่งอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหามลพิษ  

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

อพท.ขยายผลผลักดันเมืองในพื้นที่พิเศษสู่เมืองสร้างสรรค์

อพท.เตรียมขยายผลนำแนวคิดด้านแผนงานการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่น และทรัพยากรที่โดดเด่นของพื้นที่ ต่อยอดพัฒนาเมืองในพื้นที่พิเศษอื่นๆ มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์

นายกฯชื่นชมจังหวัดภาคกลางตอนล่างมี ศักยภาพทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กาญจนบุรี-'บิ๊กตู่’ ประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ยกเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพการค้าชายแดน ท่องเที่ยว ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัยและการค้าภาคตะวันตก

ส.ว.หนุนกสศ.ทำงานช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ที่ประชุมวุฒิสภาหนุน กสศ.ทำงานช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ติงคนตัดงบประมาณไม่เหมาะสม ยันเกิดประโยชน์ลงทุนแค่ 1 บาทวันนี้ จะได้เงิน 7 บาทในอนาคตและช่วยลดภาระรัฐบาลหลายด้าน  

ข่าวที่น่าสนใจ