NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 ธันวาคม 2562 : 14:47 น.

.

คนไร้บ้านกลับมาจับจองม้านั่งและพื้นที่ริมทางสาธารณะหลับนอนและพักผ่อน หลังจากก่อนหน้านี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)ได้จัดหาที่พักพิงให้เป็นหลักแหล่งในช่วงการจัดระเบียบสังคม แต่ขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีคนไร้บ้านจำนวนมากกลับมายึดสถานที่สาธารณะหลับนอนและพักผ่อนอีกแล้ว

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

มท.แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในหลวงร.9

มหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

สถ.​เปิด “อาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ และพัฒนาอาชีพ”

สตูล-อธิบดี สถ.​เปิด “อาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ และพัฒนาอาชีพ” เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล ยกเป็นต้นแบบการเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.

"เจ้าคุณพระสินีนาฏ"เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เยี่ยมชมการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีการนำมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนค

ข่าวที่น่าสนใจ