MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

15 พฤษภาคม 2565 : 12:30 น.

รมว.เกษตรฯส่ง"อลงกรณ์"ร่วมมือด้านการเกษตรกับซาอุดิอาระเบียเพื่อยกระดับมิตรภาพและความร่วมมือสู่มิติแห่งโอกาสของการค้าการลงทุนทางด้านเกษตรและอาหารตอบโจทย์วิสัยทัศน์2030

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็งเห็นถึงโอกาสร่วมกันของประเทศไทยและประเทศซาอุดิอาระเบีย ในการขยายความร่วมมืออย่างใกล้ชิดทางด้านการเกษตรจึงได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนของกระทรวงเกษตรฯเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคมนี้ร่วมกับคณะของรัฐบาลและภาคเอกชนโดยการนำของนายดอน ปรมัติถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯจะเน้นความร่วมมือทางด้านการเกษตร การชลประทาน การปศุสัตว์และการประมง อาหารฮาลาล อุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) โดยสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติของไทยและวิสัยทัศน์ ซาอุดีอาระเบีย 2030 (Saudi 2030) เพื่อยกระดับมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย สู่มิติแห่งโอกาสของการค้าการลงทุนทางด้านเกษตรและอาหารของกันและกัน

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ