MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 พฤศจิกายน 2561 : 19:54 น.

“คมนาคม” ทุ่ม 10‚000 ล้าน ปั้นท่าเรือบก 4 จังหวัด เชื่อมโลจิสติกส์ซีแอลเอ็มวีนำร่อง จ.ฉะเชิงเทรา เปิดประมูลปลายปี 2562

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาแผนแม่บทพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน ยกระดับการค้าด่านชายแดนเชื่อมซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) พบว่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาท่าเรือบก ประกอบด้วย 1.อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 2.อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 3.อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และ 4.อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้พัฒนา Border Logistics Park เพื่อรวบรวมการกระจายสินค้าและเพิ่มมูลค่าที่จังหวัดชายแดนไปยังด่านชายแดนเป้าหมายที่มีสัดส่วนการค้าจำนวนมาก อาทิ จ.หนองคาย มุกดาหาร เชียงราย ตาก สระแก้ว และสงขลา ซึ่งพื้นที่จะใช้ต้องอยู่ในแนวริมทางรถไฟ ใช้พื้นที่ประมาณ 1,000-1,800 ไร่ คาดว่าใช้วงเงินลงทุนรวมประมาณ 10‚000 ล้านบาท ในการดำเนินการจัดหาที่ดินและก่อสร้าง ในรูปแบบรัฐร่วมลงทุนกับเอกชน (พีพีพี) ที่รัฐจะจัดหาที่ดิน ส่วนเอกชนบริหารจัดการ

ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการจาก จ.ฉะเชิงเทราก่อน เนื่องจากมีความพร้อม ทั้งมีรถไฟทางคู่ช่วยแก้ปัญหาจราจรในไอซีดีลาดกระบัง และอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะเปิดประมูลได้ปลายปี 2562 และสร้างได้ปี ‭2563-2564 หลังจากนั้นจะก่อสร้างที่ จ.นครราชสีมาและขอนแก่นต่อไป คาดว่ารถไฟทางคู่จะสร้างแล้วเสร็จปี ‭2566-2567‬ เพื่อให้ทันกับการเปิดใช้รถไฟทางคู่ และ จ.นครสวรรค์ คาดเปิดให้บริการปี 2570

ข่าวเด่น

สป.มท.คว้ารางวัลเลิศรัฐเดินหน้าสู่องค์การคุณภาพ

สป.มหาดไทยได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า ประจำปี พ.ศ. 2564 ย้ำการยกระดับการพัฒนาสู่องค์การคุณภาพ

ข่าวที่น่าสนใจ