MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 มีนาคม 2562 : 15:34 น.

ม.บูรพา เปิดประตูแดนตะวันออก จัดเวที “WISDOM OF THE EAST” ผสานภูมิปัญญาและงานวิจัย สู่ผลงานเอกลักษณ์ใหม่แห่งภาคตะวันออก

รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา กล่าวว่า “ดินแดนภาคตะวันออกถือเป็นพื้นที่สำคัญของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต ผู้คนท้องถิ่นได้สะท้อนวิถีชีวิตของพวกเขาออกมาในรูปแบบภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่ามากมาย เป็นแนวคิดให้คนรุ่นหลังได้นำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับชุมชน

ปัจจุบันกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคตะวันออก หยิบเอาผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นมาวิจัย ต่อยอดภูมิปัญญา และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เกิดเป็นผลงานที่ทันสมัย แต่ยังคงกลิ่นอายอัตลักษณ์ท้องถิ่นไว้ครบถ้วน และที่สำคัญยังได้นำผลงานทั้งหมดมาจัดแสดงในนิทรรศการ WISDOM OF THE EAST เพื่อแสดงเอกลักษณ์แห่งภาคตะวันออก สู่เวทีระดับประเทศ” เมื่อวันที่ 9-10 มี.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ภายในงานมีการเปิดตัวงานวิจัยนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าจกไทยวน นวัตกรรมท้องถิ่น จ.ราชบุรี ขยายกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายใน ด้วยนวัตกรรมขึ้นรูปผ้าจากแม่พิมพ์และสิ่งทอสีเขียว, นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก, การออกแบบและพัฒนากี่ไฮบริด ต่อยอดภูมิปัญญา และยกระดับคุณภาพผ้าทอแห่งภาคตะวันออก, PRIMA Metal Clay เครื่องประดับผงโลหะขึ้นรูปด้วยมือ และไฮไลท์ของงาน สินค้าแฟชั่นจากนวัตกรรมสิ่งทอชุมชนบ้านปึก จ.ชลบุรี

รศ.ดร.จิตติมา กล่าวต่อว่า การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นเสน่ห์และเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาภาคตะวันออกแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและชุมชน ที่ร่วมมือกันยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กลายเป็นผลงานระดับประเทศ ซึ่งภายในงานยังเป็นเสมือนพื้นที่สำคัญ ให้บรรดานิสิต, นักศึกษา, นักวิชาการ และผู้ที่สนใจในงานผลิตภัณฑ์ ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน ผ่านเวทีการอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการที่จัดขึ้นตลอดทั้งงานอีกด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ