MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 มีนาคม 2562 : 18:58 น.

ภัยแล้งพ่นพิษส่งผลกระทบนาปรังเริ่มเสียหายแล้วกว่าแสนไร่ เสี่ยงล่มอีก 2 ล้านไร่

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปรังภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง กำลังได้รับความเสียหายแล้วกว่า 1 แสนไร่ และเสี่ยงเสียหายอีก 2 ล้านไร่ เนื่องจากต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงอีก 2 เดือนกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งได้สั่งการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปรับแผนปฏิบัติการใหม่ ให้ตั้งหน่วยฝนหลวงทุกภูมิภาค ขณะนี้ได้ตั้ง 11 หน่วย และมีความพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนหลวงทันทีและทั่วถึงเมื่อสภาพอากาศเข้าเงื่อนไข เพื่อเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่เกษตรให้เกษตรกรได้ผลผลิต

สำหรับน้ำอุปโภค บริโภค มีเพียงพอใช้ถึงวันที่ 31 พ.ค. แม้ช่วงนี้ฝนไม่ตกแม้แต่หยดเดียว แต่หากเกิดฝนทิ้งช่วงในเดือน มิ.ย.-ก.ค. จะมีมาตรการจำกัดการใช้น้ำภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม ซึ่งขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21 จังหวัด ต้องงดปลูกข้าวนาปรังรอบสอง ทั้งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงมหาดไทย จะลงพื้นที่ร่วมกันชี้แจงเกษตรกรงดปลูกพืชใช้น้ำมาก แนะนำให้ทำพืชอื่นใช้น้ำน้อย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ