MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

24 มกราคม 2563 : 16:02 น.

รมว.มหาดไทย มอบนโยบายจัดทำงบประมาณ ปี 64 ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ยึดโปร่งใส และประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับสำนักงบประมาณ โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายภูมิรักษ์ ชมแสง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนภาค แผนกลุ่มจังหวัด แผนจังหวัด แผนอำเภอ และแผนท้องถิ่น ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและการบริหารงานเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชนในระดับพื้นที่

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำร่างกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครอบคลุมทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม อาทิ การดำเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่ EEC รองรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง การจัดทำแนวเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งพื้นที่ที่ติดกับทะเลและแม่น้ำลำคลอง การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการขยะและการจัดการน้ำเสีย และการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้กรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดพิจารณาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่ได้ขอรับการสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนงานโครงการและสนองตอบต่อเป้าหมายและความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ด้าน นายภูมิรักษ์ ชมแสง กล่าวว่า สำนักงบประมาณในฐานะส่วนราชการกลางในการจัดทำงบประมาณแผ่นดินจะได้รับนโยบายและแผนงานโครงการของกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ข่าวเด่น

แห่ขอเลขเด็จจากต้นตะเคียนถูกฝังกลางแม่น้ำน่าน

อุตรดิตถ์-เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ทำกอบพิธีอันเชิญ 3 ต้นตะเคียนยักษ์กลางแม่น้ำน่านไปยังวัดหมอนไม้ ชาวบ้านแห่กราบไหว้ขอเลขเด็ดคึกคักใกล้วันหวยออก

"บิ๊กตู่"ขอบคุณสภาและคนไทยยืนยันจะทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุด

นายกฯขอบคุณสภาและคนไทย ให้โอกาสรัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริง ย้ำต้องปฏิรูปไปด้วยกันทุกมิติ ยอมรับบ้านเมืองยังมีปัญหาอีกมาก ขอทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อบ้านเมือง ยัน

ข่าวที่น่าสนใจ