MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

24 มีนาคม 2563 : 14:46 น.

ครม.เคาะแจกเงินคนละ 5 พันบาท 3 เดือน 3 ล้านคน พร้อมให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

นายสมคิด จาตุศรีทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19) ประกอบด้วย ในส่วนของแรงงาน

1. แจกเงินให้แรงงานนอกระบบ ลูกจ้างอาชีพอิสระคนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน มีจำนวนคนที่ได้รับเงิน 3 ล้านคน

2. ให้สินเชื่อคนละ 1 หมื่นบาทต่อคน อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน

3 ให้สินเชื่อ 5 หมื่นบาทต่อคน ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน แต่ต้องมีหลักประกัน

4 ให้วงเงินดอกเบี้ยต่ำกับโรงรับจำนำ เพื่อไปปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

5. การลดภาระลูกจ้างมีการยืดเสียภาษีเงินได้บุคคคลธรรมดารไปถึง เดือน 31 ส.ค. 2563 มีเม็ดเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท ที่ยังไม่ต้องเสียภาษี

6. ให้หักลดหย่อยเบี้ยประกันสุขภาพได้เพิ่มจาก 1.5 หมื่นบาท เป็น 2.5 หมื่นบาท

7. ให้บุคคลากรทางการแพทย์ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

นายสมคิด กล่าวว่า ในส่วนของ กลุ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ประกอบด้วย

1. เพิ่มสภาพคล้อง 1 หมื่นล้านบาท ให้เอสเอ็มอีแบงก์ปล่อยกู้ ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

2 ลดภาระผู้ประกอบการ ยืดการเสียภาษีนิติบุคคล ขยายเวลาได้ 30 ก.ย. 2563

3. ยืดเวลาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

4 . เลื่อนเก็บภาษีสรรพสามิต สถานประกอบการที่ต้องเสีย เป็นเวลา 3 เดือน

5. เรื่องน้ำมันเสียภาษีจากต้องจ่ายภายใน 10 วัน หลังจำหน่าย ให้เสียทุกวันที่ 15 ของทุกเดือนถัดไป

6. ยกเว้นภาษีศุลกากรการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาป้องกันโควิด-19 เป็นเวลา 6 เดือน

7. ยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียม การปรับโครงสร้างหนี้ นอนแบงก์ เช่าซื้อ ลีสซิง เพื่อให้มีสภาพคล่องปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ได้

ข่าวเด่น

"เพื่อไทย"ปราศรัยใหญ่ช่วงโค้งสุดท้าย

เพื่อไทยขนทัพศึกปราศรัยใหญ่โค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อมส.ส.หลักสี่-จตุจักร คึกคัก เปิดกลยุทธ์เลือกให้ชนะขาดชี้เพื่อไทยคือความหวังคนรุ่นใหม่ เพิ่มเงินในกระเป๋าประชาชน

ข่าวที่น่าสนใจ