MONEY

20 เมษายน 2563 : 19:13 น.

‘พลังงาน’ คลอดมาตรการลดค่าไฟฟ้า อุ้มทั้งคนจนคนรวย ขยายใช้ไฟฟ้าฟรีผู้มีรายได้น้อยเป็น 150 หน่วยต่อเดือน ขณะที่บ้านใช้ไฟ 5 แอมป์ขึ้นไปได้ใช้ไฟฟรีส่วนต่างเทียบบิลเดือนก.พ. ส่วนใครใช้ไฟมากกว่า 800 หน่วย มีส่วนลดให้ตั้งแต่ 30-50% มีผลรอบบิลเดือนพ.ค.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รมว.พลังงาน เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันที่ 21 เม.ย. จะเสนอมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 20 ล้านรายทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต้องกักตัวอยู่บ้านและทำงานที่บ้าน(Work From Home)

สำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าครั้งนี้ประกอบไปด้วย 1.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย  ที่มีขนาดมิเตอร์ 5 แอมป์ เดิมจะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน จะขยายเป็นไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่รอบบิล มี.ค.-พ.ค.นี้ คาดว่าจะ ครบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 10 ล้านราย

2. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน ที่ใช้มิเตอร์มากกว่า 5 แอมป์ ขึ้นไป มีการช่วยเหลือ ครอบคลุมเดือน มี.ค.-พ.ค. โดยคำนวณค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับเดือน ก.พ.63  เป็นเดือนฐาน เมื่อหักลบค่าไฟฟ้าต่อเดือนแต่ละหน่วยที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์จะมีส่วนลดค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โดยแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น 3 ส่วนได้แก่

2.1 กรณีใช้ไฟฟ้าคิดเป็นหน่วยเทียบแต่ละเดือนกับเดือน ก.พ.หาก ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน800 หน่วย เมื่อหักเทียบกับ ก.พ.แล้ว ส่วนเกินนี้จะไม่มีการคิดค่าไฟฟ้าเป็นการใช้ฟรี เช่น กรณี เดือน ก.พ.ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย แล้วเดือน มี.ค.ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย ในส่วนเพิ่ม 100 หน่วยนี้จะใช้ไฟฟ้าฟรี ยังคงจ่ายในส่วน 300 หน่วย ตามเกณฑ์เดิม โครงสร้างอัตราก้าวหน้า

2.2 กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 800 หน่วยแต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย เมื่อเทียบกับ ก.พ. แล้ว ค่าไฟส่วนนี้จะได้ส่วนลดร้อยละ50  เช่น กรณี เดือน ก.พ.ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย แล้วเดือน มี.ค.ใช้ไฟฟ้า 900 หน่วย  จำนวนหน่วยที่เพิ่ม 600 หน่วยนี้จะได้ส่วนลดร้อยละ 50 ส่วน 300 หน่วยก็จะจ่ายตาม เกณฑ์เดิม โครงสร้างอัตราก้าวหน้า

2.3 กรณีใช้ไฟฟ้ามากกว่า3พันหน่วย เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.แล้ว หน่วยที่เพิ่มจะได้ส่วนลดร้อยละ 30 เช่นกรณี เดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย แล้วเดือน มี.ค. ใช้ไฟฟ้า 3,100 หน่วย ในส่วนต่างที่เพิ่ม 2,800 หน่วย จะได้ส่วนลดร้อยละ 30  ส่วน 300 หน่วยแรกก็จะจ่ายตามเกณฑ์เดิม

ทั้งนี้ ทุกรอบบิลในเดือน มี.ค.-พ.ค. นี้ จะอ้างอิงฐานการคำนวณหน่วยค่าไปจากเดือนก.พ. เป็นหลัก เนื่องจากเป็นเดือนที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าปกติ โดยส่วนลดค่าไฟฟ้าจะเริ่มทยอยหักกลับในรอบค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือน พ.ค.เป็นต้นไป ดังนั้น ประชาชนจะต้องสำรองจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละรอบบิลไปก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติ

ข่าวเด่น

'กระติก'แจ้งความผัว'หนิง ปณิตา'โพสต์หมิ่น

"กระติก"พร้อมทนายความขึ้นสน.มีนบุรีแจ้งความดำเนินคดีกับสามี"หนิง ปณิตา"ข้อหาหมิ่นประมาทหลังแสดงความคิดเห็นผ่านอินสตาแกรมทำให้เสียหาย พร้อมถาม"อัจฉริยะ"เคลื่อนไหวหาหลักฐานทำในฐานะอะไร

ข่าวที่น่าสนใจ