MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 สิงหาคม 2563 : 16:45 น.

นายกรัฐมนตรี เปิดยิ่งใหญ่งาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเชิญชวนร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP พลิกฟื้นเศรษฐกิจสู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ปี 2563 โดยมี รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกฯ ท่านผู้หญิงกอบกุล อุบลเดชประชารักษ์ ผู้ช่วยงานส่งเสริมศิลปาชีพ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คณะทูตานุทูต และคณะรัฐมนตรี มาร่วมงาน

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มผู้ผลิตสุดยอดสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ กว่า 1,000 ร้านค้า ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีโครงการพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ของพสกนิกรทั้งประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว

นายกฯ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชเสาวนีย์ในการส่งเสริมการทอผ้าไว้เป็นอาชีพเสริมรายได้ให้ครอบครัวของประชาชนมากขึ้น และเพื่อเป็นการตอบสนองพระราชเสาวนีย์ดังกล่าว รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ของประชาชน ขยายผลและสนับสนุนให้มีโครงการOTOP และมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับ 1 – 3 ดาว รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดให้กว้างและก้าวไกลมากยิ่งขึ้น

“การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีครั้งนี้ เพื่อให้คนไทยได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษารวมถึงเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ดีที่สุด เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่แสดงให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ”นายกฯกล่าว

ด้านพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า โครงการ OTOP มีรากฐานแนวความคิดมาจากโครงการศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะผ้าไทย ก่อนหน้านี้ ความนิยมผ้าไทยลดน้อยลงกระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน รณรงค์เชิญชวนทุกจังหวัดสวมใส่ผ้าไทย

นอกจากนั้น รัฐบาลเห็นความสำคัญเรื่องนี้ จนนำไปสู่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 รณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า และสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ผ้าไทยเป็นสมบัติอันล้ำค่าของลูกหลานชาวไทย จึงขอเชิญชวนมาเที่ยวชมงานดังกล่าว นอกจากจะได้ร่วมกันสนับสนุนสินค้า OTOP กระจายรายได้สู่ชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว ยังเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญเพื่อการร่วมกันเผยแพร่อัตลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่แพร่หลาย ส่งผลดีในเชิงเศรษฐกิจฐานราก

ขณะที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน 2 วันแรกมีการแสตอบรับเป็นที่น่าพอใจ มียอดจำหน่ายแล้วกว่า 89 ล้านบาท แม้พื้นที่การจัดงานจะเล็กกว่าทุกปีที่ผ่านมา แต่ได้จัดภายใต้รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าชมงานอย่างเข้มข้น และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าชมงานปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโควิด-19 ขอให้เชื่อมั่นในมาตรการดังกล่าว ขอให้ออกมาจับจ่ายใช้สอย เพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภายหลังพิธีเปิดงานพล.อ.ประยุทธ์ พร้อมคณะได้เดินเยี่ยมชมภายในงาน พร้อมพูดคุยกับผู้ผลิตผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาแสดงและจัดจำหน่าย นายกฯได้ให้กำลังใจกับผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ ในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้ร่วมสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด ในนามรัฐบาลเองพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพและรายได้ พร้อมเร่งส่งเสริมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความมั่นคงและกลับคืนมาในเร็ววัน

สำหรับ งาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” จัดระหว่างวันที่ 8 - 16 ส.ค.2563 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดง เช่น การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย มินิคอนเสิร์ท สินค้านาทีทอง และการจับสลากมอบสร้อยคอทองคำให้กับผู้โชคดีภายในงานทุกวัน นอกจากนั้นภายในพื้นที่เดียวกันยังมีการจัดนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ให้ผู้เข้าชมงานได้เที่ยวทั่วเมืองไทยในคราวเดียวอีกด้วย

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

ข่าวที่น่าสนใจ