MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 ตุลาคม 2563 : 10:08 น.

สถ.ขอความร่วมมือองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง ขับเคลื่อน“โครงการคนละครึ่ง”กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ดำเนินโครงการคนละครึ่ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินแก่ประชาชนในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน

สำหรับ คุณสมบัติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ต่อเนื่องทุกวัน ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในช่วงเวลา 06.00 - 23.00 น. จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน โดยผู้ที่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจะเริ่มใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

อธิบดี สถ. กล่าวว่า ขณะนี้ยังคงเหลือสิทธิลงทะเบียนสำหรับประชาชน จำนวน 3.2 ล้านสิทธิ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบถึงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ วิธีเข้าร่วมโครงการ โดยสมัครเข้าใช้สิทธิที่เว็บไซต์คนละครึ่งได้ต่อเนื่องทุกวัน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ