MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

27 มกราคม 2564 : 15:20 น.

รมว.คลังสั่งกรมบัญชีกลางหยุดแจงไม่จ่ายเงินคนแก่ แต่ให้ไปหาทางแก้ไขว่าทำอย่างไรจะจ่ายเงินคนให้ได้สิทธิทั้งหมดที่ควรได้

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าวว่าปัญหาการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา หรือ เบี้ยคนแก่ เพราะผู้ที่ได้รับเบี้ยคนแก่ ไปซ้ำซ้อนกับการเงินรับบำนาญ ซึ่งตามกฎหมายไม่ให้รัฐซ้อนกัน

อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องหารือแก้ปัญหานี้ เพราะควรแยกสิทธิส่วนบุคคลที่ผู้สูงอายุควรได้รับอยู่แล้วอย่างเบี้ยผู้สูงอายุ ออกจากสิทธิพิเศษที่ได้รับตามกรณี เพราะทั้ง 2 สิทธิไม่เกี่ยวกัน

“ส่วนตัวผมมองว่าสิทธิที่ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ควรได้รับ และควรจะต้องแยกกับสิทธิพิเศษ เช่น บำนาญที่ได้รับจากการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของลูกชายที่เสียชีวิต” นายอาคม กล่าว

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อกรมบัญชีกลางเรียกคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 84,000 บาท คืนจากนางบวน โล่สุวรรณ อายุ 89 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากนางบวนได้รับบำนาญพิเศษ ของลูกชายที่เป็นทหารเสียชีวิตหลังจากเหตุคลังแสงระเบิดเดือนละ 5,000 บาท

ก่อนหน้านี้ กรมบัญชีกลาง ชี้แจง กรณีนางบวน โล่สุวรรณ ชาว จ.บุรีรัมย์ ที่ถูกเรียกเก็บเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืนรวมดอกเบี้ยนั้น เนื่องจากหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่าจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ซึ่งแต่เดิม องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เจริญสุข จ.บุรีรัมย์ เป็นผู้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่นางบวน โล่สุวรรณ ตลอดมา ต่อมาในปี 2563 ได้มีการดำเนินการโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-social welfare) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจ่ายตรงเบี้ยชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ระหว่างกรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ดังนั้น เมื่อ อบต. มีหนังสือสอบถามกรมบัญชีกลางให้ตรวจสอบกับฐานข้อมูลผู้รับบำนาญ ว่าผู้สูงอายุรายดังกล่าวเป็นผู้รับบำนาญหรือไม่ กรมบัญชีกลาง ได้ตรวจสอบพบว่า เป็นผู้รับบำนาญพิเศษ พร้อมทั้งได้มีหนังสือตอบ อบต. แล้ว

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ได้รับเงินเบี้ยสูงอายุไปโดยไม่มีสิทธิ อบต. จะเรียกคืนเงินตามขั้นตอนและวิธีการที่ อบต. กำหนด ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรมบัญชีกลางที่จะดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม นายอาคม ได้สั่งให้กรมบัญชีกลางหยุดให้ความเห็นเรื่องดังกล่าว และให้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าจะทำอย่างไร ให้การได้รับสิทธิทั้ง 2 สิทธิ ทำได้ถูกต้อง เพราะเป็นสิทธิที่ผู้มีสิทธิควรได้รับ ไม่ควรไปตัดสิทธิ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อกฎหมายอะไรก็ให้เสนอขึ้นมา เพื่อพิจารณาให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป

ข่าวเด่น

มาสคอต น้องใหม่จากเคอรี่ฯ เตรียมมอบความสุขทุกการส่งให้คนทั่วประเทศเร็วๆ นี้

กรุงเทพฯ (3 กุมภาพันธ์ 2566) — บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย สร้างสุขทุกการส่ง

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ พบปะแรงงานภาคอิสระ พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม เข้าสู่ระบบความคุ้มครอง

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ พบปะแรงงานภาคอิสระ พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม เข้าสู่ระบบความคุ้มครอง

ข่าวที่น่าสนใจ