MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 พฤษภาคม 2564 : 16:24 น.

ที่ประชุมครม.อนุมัติลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการเร่งด่วนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ด้วยการลดค่าไฟและค่า ครอบคลุมทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ มีรายละเอียดดังนี้

มาตรการช่วยค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัย ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ฟรี 90 หน่วยแรก ถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1)กรณีที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้จริง

2)กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินกว่าบิลค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

-ไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิล เม.ย. 64

-มากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิลเดือนเม.ย. 64 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากบิล เม.ย.64 ในอัตราร้อยละ 50 ก่อน VAT

-มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิลเดือนเม.ย.64 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากบิล เม.ย.64 ในอัตราร้อยละ 70 ก่อน VAT

ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

สำหรับมาตรการช่วยค่าน้ำประปา โดยลดค่าน้ำประปาร้อยละ 10 เฉพาะบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน ของใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564

ข่าวเด่น

ห้ามสื่อเสนอข่าวกระทบความมั่นคง-ประชาชนหวาดกลัว

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกประกาศ ห้ามสื่อเสนอข่าวอันเป็นเท็จทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว กระทบต่อความมั่นคงรัฐ ขู่ให้อำนาจกสทช.ควบคุม ระงับการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตพร้อมดำเนินคดี

ไทยติดเชื้อโควิดอันดับ 44 ของโลก

ศบค.ย้ำยอดผู้ติดเชื้อโควิด 17,669 ราย อยู่อันดับ 44 ของโลก เสียชีวิตอีก 165 ราย มี 21ราย เสียชีวิตที่บ้าน 21 ราย ขณะที่ยอดฉีดวัคซีนล่าสุด อยู่ที่ 16.5 ล้านโดส

กทม.เดินหน้า GREEN BANGKOK 2030

กทม.ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าเพิ่มสวนสีเขียวให้คนกรุงตามเป้า GREEN BANGKOK 2030

ขุนหลวงพะงั่วกับเมืองสุรรณบุรี

กรมศิลปากร จับมือจ.สุพรรณบุรีสร้างอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบัน จัดเต็ม 3 ภาษา 3 ไทย อังกฤษ จีน พร้อมใช้เทคโนโลยีแสงเสียงประกอบยิ่งใหญ่

ข่าวที่น่าสนใจ