MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 ตุลาคม 2564 : 16:20 น.

การเคหะฯ จัดอบรมการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทาง Social Media ให้ผู้อยู่อาศัยและผู้ปฏิบัติงาน พร้อมต่อยอดจับมือ Shopee หนุนเปิดร้านค้าออนไลน์ จัดแคมเปญ “มหกรรมสินค้า ตลาดชุมชนคนเคหะ” ครั้งแรก

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากผู้รับสารสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และ E - commerce ในประเทศไทยเติบโตขึ้นเป็นประวัติการณ์ การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญต่อการนำสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กระจายข้อมูลข่าวสาร และต่อยอดการใช้เครื่องมือผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ภารกิจของการเคหะแห่งชาติควบคู่กับการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทาง Social Media” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ

รวมทั้งสามารถสร้างเนื้อหา เผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเคหะแห่งชาติสู่สื่อสาธารณะ และบูรณาการต่อยอดสู่การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการเปิดร้านและจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม E - Commerce อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ

สำหรับ เนื้อหาการอบรมออนไลน์ที่จะถ่ายทอดให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติสามารถนำไปต่อยอดสู่การเปิดร้านค้าออนไลน์ และจำหน่ายสินค้าทาง Website รวมถึง Application ทางโทรศัพท์ เป็นการสร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง ประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างเนื้อหาโดนใจในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และความรู้เกี่ยวกับการเปิดร้านค้าออนไลน์ขายได้ทันที และการบริหารร้านค้าออนไลน์ ซึ่งการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้มีผู้อยู่อาศัยและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน

“เพื่อต่อยอดให้ครบทุกมิติ การเคหะแห่งชาติได้ร่วมมือกับ Shopee จัดแคมเปญ “มหกรรมสินค้า ตลาดชุมชนคนเคหะ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเชิญชวนผู้อยู่อาศัยและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ทั้งที่ได้เข้าร่วมอบรมแล้ว และผู้สนใจเพิ่มเติม ร่วมเปิดร้านค้าออนไลน์ และจำหน่ายสินค้าผ่านแคมเปญ ซึ่งจัดทำเป็นไมโครไซต์พิเศษในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 นี้ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและส่งเสริมการขายให้เป็นพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างรายได้ไปพร้อมกัน ซึ่งเรามีคลิปวิดีโอการอบรมออนไลน์ให้สามารถรับชมย้อนหลัง สำหรับท่านผู้อยู่อาศัยในโครงการของ กคช. ทุกแห่งที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของการเคหะแห่งชาติ https://www.facebook.com/PR.NHA”  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าว

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ