MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

04 ธันวาคม 2564 : 11:39 น.

พาณิชย์จังหวัดตากจัดงาน'Northern Gems and Jewelry Festival 2021'โชว์อัญมณีและเครื่องประดับขาอง17จังหวัดภาคเหนือเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ"Northern Gems and Jewelry Festival 2021 " ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมี น.ส.หทัยรัตน์ คีรีวัลย์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดตาก รายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  ณ Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค 

นางลลิดา เปิดเผยว่า โดยพื้นฐานภาคเหนือมีความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันหลากหลายวิถีชีวิตของคนภาคเหนือมีอิทธิพลและเป็นบ่อเกิดแห่งชิ้น งานศิลปะรูปแบบด่างๆ อันรวมไปถึง การสร้างสรรค์เครื่องประดับด้วยอัญมณี และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของภาคเหนือ ซึ่งถือเป็นความอุตสาหะของช่างฝีมือในท้องถิ่นในถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของท้องถิ่นลงบนตัวชิ้นงานอันเป็นการสะท้อนถึง ตัวตนเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ อัญมณีและเครื่องประดับของ ภาคเหนือนั้นเป็นอัญมณีที่มีสีสันสวยงามเครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงินล้วนถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยช่างฝีมือผู้ชำนาญ ในท้องถิ่นภาคเหนือผ่านลวดลายที่มีความหลากหลาย งดงาม ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ ก่อให้เกิด การจดจำ ทั้งยังบ่งบอกได้ถึงแหล่งที่มานเชื่อมโยง ความเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ

ด้านน.ส.หทัยรัตน์ คีรีวัลย์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดตาก กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ให้สามารถเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายช่องทางการตลาด และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของภาคเหนือให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถขยายตลาดสู่ระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำว่าประเทศไทยเป็นแหล่งอัญมณีและ เครื่องประดับที่สวยงามและสำคัญแห่งหนึ่งของโลก

สำหรับ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ กว่า 40 คูหา ชมการแสดงเดินแฟชั่นด้วยเครื่องประดับและอัญมณี จากมิสแกรนด์ 2021ภาคเหนือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งการแสดงบันเทิงตลอดงานและกิจกรรมเจรจาธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยจึงขอเชิญชวน ประชาชนและผู้สนใจร่วมงานเข้าชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในครั้งนี้

ข่าวเด่น

สสส.ดึงเยาวชนชวนเพื่อนลด ละ เลิกอบายมุข

สสส. – ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “Young สุข Young ไม่เสี่ยง” ดึง เยาวชนเป็นพลังสื่อสาร ชวนเพื่อนลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด ลดปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียน ตั้งเป้านำร่อง 21 โรงเรียนเครือข่ายภาคอีสาน เตรียมขยายผลสู่โรงเรียน ครอบครัว ชุมชนทั่วประเทศ

ดูความสำเร็จโครงการ'โคก หนอง นา'

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล

มอบรายได้ในการสร้างเหรียญหลวงพ่อพัฒน์

ปทุมธานี-นำรายได้การสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์พร้อมวัตถุมงคลมูลค่า 800,000 บาท ร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) และปรับปรุงห้องผู้ป่วย รพ.ปทุมธานี รพ.ธัญบุรี 

ข่าวที่น่าสนใจ