MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 มกราคม 2565 : 16:00 น.

“คนละครึ่ง เฟส 4” www.คนละครึ่ง.com รัฐบาลจะเริ่มดำเนินโครงการ คนละครึ่ง เฟส 4 ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ เป็นต้นไป มีกระแสว่า

นายพรชัย ฐิระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) บอกว่า สศค.อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการขยับระยะเวลาการดำเนินโครงการ "คนละครึ่ง" ระยะที่ 4 ให้เร็วขึ้น จากเดิมกำหนดเริ่มดำเนินโครงการในเดือน มี.ค.- เม.ย.นี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน

ขณะที่ธนาคารกรุงไทยก็มีการขอเวลาปรับปรุงระบบ พร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลวงเงินคงเหลือ และผู้อยู่ในโครงการทั้งหมด ก่อนพิจารณาปรับเงื่อนไขโครงการ ให้สอดคล้องกับข้อมูลการใช้งานจริง ทั้งการกำหนดวงเงินต่อรายและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอีกครั้ง จากนั้นจึงจะเปิดระบบให้ยืนยันตัวตนบนแอปเป๋าตัง

คนละครึ่งเฟส 4 ผู้ได้สิทธิในโครงการ “คนเก่า-คนใหม่”

-คนเก่าที่ได้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 27.98 ล้านราย ต้องกดยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

-คนใหม่ก็คือผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน ต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com  

แต่ต้องบอกว่า "คนละครึ่งเฟส 4" ยังไม่ได้สรุปว่าจะให้วงเงินเท่าใด เพราะอยู่ระหว่างรองบประมาณที่จะมาใช้ในโครงการนี้ แต่ก็คาดว่าจะไม่แตกต่างกับเฟสที่ผ่านมา คือเดือนละ 1,500 บาทต่อคน

เงื่อนไขการลงทะเบียนคนละครึ่งสำหรับประชาชน

-มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

-อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

-ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ* 

ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่ง

-ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

-ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง 

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งผ่านเว็บไซต์

-ลงทะเบียนร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com

-รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน ภายใน 3 วัน

-ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

-ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

-กรณีที่เคย ยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที

-เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

-ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.เสร็จสิ้นการชำระเงิน

ข่าวเด่น

สสส.ดึงเยาวชนชวนเพื่อนลด ละ เลิกอบายมุข

สสส. – ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “Young สุข Young ไม่เสี่ยง” ดึง เยาวชนเป็นพลังสื่อสาร ชวนเพื่อนลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด ลดปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียน ตั้งเป้านำร่อง 21 โรงเรียนเครือข่ายภาคอีสาน เตรียมขยายผลสู่โรงเรียน ครอบครัว ชุมชนทั่วประเทศ

ดูความสำเร็จโครงการ'โคก หนอง นา'

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล

มอบรายได้ในการสร้างเหรียญหลวงพ่อพัฒน์

ปทุมธานี-นำรายได้การสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์พร้อมวัตถุมงคลมูลค่า 800,000 บาท ร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) และปรับปรุงห้องผู้ป่วย รพ.ปทุมธานี รพ.ธัญบุรี 

ข่าวที่น่าสนใจ