NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 มิถุนายน 2565 : 19:52 น.

เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยเข้าหารือนายกเทศมนตรีนครยะลาการสร้างสันติภาพในพื้นที่กับ

นายเกออร์ก ชมิดท์ (Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายฮันส์-อูลริคซ์ ซิดเบ็ก (Hans-Ulrich Sudbeck) อัครราชทูตที่ปรึกษา/อุปทูต/ผู้สังเกตการณ์ถาวรประจำ ESCAP และคณะ เดินทางเข้าพบนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการสร้างสันติภาพและการพัฒนาในพื้นที่ รวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีก่อให้เกิดความร่วมมือต่อไป ณ สำนักงานเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

ข่าวที่น่าสนใจ