NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 มกราคม 2562 : 15:06 น.

.

เปิดตัวระบบ-ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอซีซี พร้อมด้วย สมพจน์ สุขกระสานติ ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จัดงาน PROJECT KICK OFF เปิดตัวระบบการบริหารจัดการข้อมูลของโอซีซีใหม่ SAP S/4HANA เพื่อตอบสนองการทำงานขององค์กร ณ อาคารโอซีซี

ศึกษาดูงาน-พิชญา นาควัชระ รองปลัดกทม. เป็นหัวหน้าคณะในการศึกษาดูงานของคณะนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23 ในเรื่องการสร้างเขตเศรษกิจพิเศษและการขยายเมืองของนครอินช็อน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ประเศเกาหลีใต้

ประชุมใหญ่- ณภัคธร ชัยสงคราม หัวหน้าพรรคพลังไทสร้างชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค จัดประชุมจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งส.ส. พร้อมชูนโยบายแก้ปัญหาให้เกษตรกร และปัญหาเศรษฐกิจ โดยมี บุญปลูก เอนสาร เลขาธิการพรรค ร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ติดตามผล- กฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จ.อุตรดิตถ์ ติดตามผลสำเร็จการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในพื้นที่นำร่องอ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ที่เริ่มเพาะปลูกไปเมื่อต้นเดือนก.ย. 2561 โดยมี พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมคณะลงพื้นที่ด้วย ณ แปลงนานำร่อง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

โชว์ศิลปะ-ศิวะพร ทรรทรานนท์ และ สุทัศน์ เรืองมานะมงคล เปิดนิทรรศการศิลปะ “แรงบันดาลใจแห่งโอกาส” โดยธนาคารทิสโก้ ร่วมกับศิลปินชั้นนำของไทย 12 คน รังสรรค์ผลงานศิลปกรรมหลากหลายเทคนิค ภายใต้ธีม “Opportunity Inspired” ผ่านผลงานศิลปกรรมพิเศษ 12 ชิ้น จัดแสดงถึงวันที่ 31 ม.ค. ณ บริเวณโถงชั้น 1 ธนาคารทิสโก้ ถนนสาทร

บริจาค3แสน-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รับมอบข้าวสารมูลค่า 3 แสนบาท จาก จิรฐา ทรงเมตตา ผู้บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ